Canonul 17 Ioan Postnicul, curgerea de sange

Pidalion 1844, 2007

pag. 714:

CELE 35 DE CANOANE ALE LUI IOAN POSTNICUL, TÂLCUITE

CANONUL 17
Muierile cele ce au curgerea de sânge cea obişnuită lor, de nimic de cele Sfinte să se atingă, până la a şaptea zi, porunceşte Canonul al 2-lea al Sfântului Dionisie; dar încă şi cel al 7-lea al lui Timotei. Acestea şi legea cea veche o porunceşte; ci nici iartă a se împreuna cu bărbaţii. Că se întâmplă din aceasta, a se face slabi şi neîntregi cei ce se seamănă. De aceea şi Dumnezeiescul Mois pe tatăl copilului celui lepros l-a ucis. Căci pentru neînfrânarea sa nu a aştepta curăţirea muierii. Iar ceea ce va defăima în timpul necurăţiei sale, şi se va atinge de dumnezeieştile Taine, 40 de zile ne poruncesc a fi neîmpărtăşită439.

subnota 439

A se canonisi atâtea zile muierea ceea ce are cele lunatice, şi se împărtăşeşte, aceasta nu se cuprinde în canoanele lui Dionisie şi ale lui Timotei, ci este rânduirea a însuşi postnicului, precum am aflat aceasta în manuscrisul canonic al postnicului. Iar Vlastar aşa l-a alcătuit pe Canon.