Gravitatea rugaciunilor in comun

stranaortodoxa.wordpress.com/2017/09/15/acolo-unde-sunt-surpate-aceste-ziduri-ale-canoanelor-care-opresc-rugaciunea-comuna-cu-ereticii-acolo-nu-mai-este-biserica-interviu-cu-parintele-iulian-de-la-schitul-prodromu-dupa-ce-membrii/

[Pr. Iulian de la Prodromu] Uite ce spune canonul 45 Apostolic: „Episcopul sau
prezbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici, să se caterisească“. Oare un
om oarecare a hotărât asta? Nu. Duhul lui Dumnezeu a
vorbit prin gura Sfinţilor Părinţi. Şi toţi sfinţii, din vremea Apostolilor şi până astăzi, au spus la fel. Dacă acesta nu era cuvântul lui Dumnezeu Însuşi, ci cuvânt omenesc, ar fi fost de mult schimbat la unul dintre multele Sfinte Sinoade ale
Bisericii. Dar nu: el a fost întărit; întărit şi ţinut cu multă scumpătate până la noi, pentru că acest canon este ca un paznic al Ortodoxiei, un zid de apărare al Bisericii. Acolo unde sunt surpate aceste ziduri ale canoanelor care opresc rugăciunea comună cu ereticii, acolo nu mai este Biserica. Iar dacă Dumnezeu aşa ne învaţă, noi oamenii ce să
spunem mai mult?!

– Acum, dacă ar fi să analizăm situaţia în conformitate cu
sfintele canoane, devine îndoielnică lucrarea Sfântului Duh prin cei doi ierarhi

[Pr. Iulian de la Prodromu]

– Bineînţeles, căci zice Sfântul Vasile cel Mare în canonul
întâi că harul lui Dumnezeu se îndepărtează de cel care
părăseşte cugetarea ortodoxă. Dacă ne rugăm cu
schismaticii şi cu ereticii, Dumnezeu îşi retrage harul Său de la noi; şi de aceea au fost rânduite prin Duhul Sfânt în Biserică canoanele care caterisesc şi afurisesc pe cei care fac aceste rugăciuni, ca să se vădească tuturor şi
cunoască şi ei înşişi că în ei nu mai este lucrător harul. Şi învederându-se asta, ei se pocăiască şi să se vindece
pentru a primi din nou harul învierii în Hristos. Nu trebuie să ne amăgim: cu cât ne învoim mai mult cu cugetarea eretică, cu cât ne însoţim mai mult cu ereticii în rugăciune, cu atât mai mult se îndepărtează Harul de la noi. Pentru că
Hristos este Adevărul, şi dacă nu stăm în Adevăr, nu putem
rămâne în Hristos.

——

===Exemplu concret: un popa din Bucuresti a facut niste “agheasma” ptr niste laici papistasi, apa s-o imputit rugaciunile in comun nu primesc harul lui Dumnezeu si nici apa aceea nu a primit sfintire

Legaturile cu ereticii sunt interzise

Despre monofizitism , răspunsuri la 100 de întrebări, Ioan Vlăducă p.75-76

69 Întrebare : Prin ce hotărâri au interzis Sfintii Părinţi legăturile cu eretcii ?
Răspuns : Prin mai multe Canoane ale Sfintelor Sinoade: “Pe ereticii cei nelegiuiţi, care nu se pocăiesc, afurisiţ-i și-i lepădaţi de ceilalţi credincioşi, aducând la cunoştinţa publică îndepărtarea lor din Biserica lui Dumnezeu și porunciţi credincioşilor să se ferească cu desăvărşire de ei, şi să nu se întovărăşească cu ei nici la vorbă, nici la rugăciune, căci ei sunt potrivnici şi duşmani ai Bisericii, strică turma lui Hristos și batjocoresc moştenirea credinţei“.104
  “Oricine va mânca cu ereticii, sau va bea, sau va face prieteșug  și dragoste și adunare, ce se zice cu armenii (monofiziţii, n.n.) sau alţi cu dânșii unii ca aceia anatema să fie105
Al 10-lea Canon al Sfinţilor Apostoli opreşte a ne ruga împreună cu ereticii și schismaticii, măcar în casă de s-ar afla; se afuriseşte şi să nu fie primit la Sfintele Taine.
Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli porunceşte: Episcopul, preotul sau diaconul care numai s-ar ruga cu ereticii, să se afurisească şi dacă l-ar primi să slujească ca preot, să se caterisească. La tâlcuirea Canonului 47 al Sfinţilor Apostoli, scrie Sfântul Nicodim Aghioritul că latinii (papistașii, n. n.) sunt eretici și nu au nici Botez, nici Preoţie, şi dacă vreun preot nu botează pe cei care se întorc la Ortodoxie se afuriseşte
Și canonul 33 din Laodiceea oprește a te ruga cu eretici și cu schismatici.”106
Despre părtășia cu ereticii, Sfântul Theodor Studitul spune : ”În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtășie cu ei nu am primit, ci «Vai!» se rostește asupra celor care au părtășie cu ei, fie și doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie.” 107
Iar Sfântul lerarh loan Gură de Aur spune : „Auziţi toţi care mâncaţi împreună cu ereticii, hotărâre dureroasă; sunteţi vrăjmași ai lui Hristos. Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmașii împăratului nu poate să fie prieten al împăratului; și nu se învrednicește de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmașii și  suferă și mai rele“. 108
Auziţi iarăși cei ce faceţi agape împreună cu ei : cum veţi scăpa de mânia ce va să vină paste voi, care vă pângărinţi împreună cu aceştia prin mâncare și băutură laolaltă? Cum îndrăzniţi să vă apropiaţi de dumnezeieștile și înfricoșatele Taine ale lui Hristos? Sau nu aţi auzit pe fericitul Pavel strigând că : « nu puteţi bea paharul Domnului și paharul demonilor; nu puteţi avea parte de masa Domnului și de masa demonilor» (1 Corinteni 10, 21)”109
_______________
_______________
104 Hotărârea canonică, Const.Ap.VI,18, în Pravila Bisericească,Valea Plopului,1999,p.172.
105 Hotărâre a Soborului Antiohiei, canonul 70, în Pravila Bisericească, numită Cea Mică, tipărită mai întâiu la 1640, în Mănăstirea Govora, publicată acum în transcripţiune cu litere latine, Tipografia Academiei Române, 1884.
106 Sfântul Ioan de la Neamţ Hozevitul, Hrana duhovnicească, Ed. Lumină din Lumină, București,2000,p.541.
107 Dreapta Credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi,Sfântul Theodor Studitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de Iconium, vol.I, Ed.Sophia,București,2006,p.153.
108 Ibidem,p.170.
109 Ibidem,p.171.
110 Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoinţa duhovnicească, Schitul Lacu, p.235.