Cartea arata adevarul!

CANONUL 35….Din acest canon rezulta ca nu poti pomeni la liturghie formulă ,,toți episcopii ortodocsi „,care au imbratisato majoritatea: Antim,Ieronim,Elefterie c&o.

invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2019/10/22/in-materie-de-credinta-nu-exista-pogoromant/

——————-

LITURGHIER, Bucureşti 1967

  • RÎNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII

pag. 96-97

Luînd apoi preotul a PATRA prescură şi scoţînd o părticică din ea, zice:

Pomeneşte, Stăpâne iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe Prea Fericitul Părintele Nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pe (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul nostru (N)], (pe arhiereul care l-a hirotonit, dacă este în viaţă), cinstita preoţime, cea întru Hristos diaconime şi toată ceata preoţească [şi: pe igumenul nostru (N)], pe fraţii şi slujitorii cei dimpreună cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la împărtăşirea Ta, prin milostivirea Ta, Preabunule Stăpâne.

Aşază apoi părticica sub Sfîntul Agneţ, spre colţul din dreapta acestuia, adică la stînga preotului, începînd astfel rîndul de sub Sfîntul Agneţ.

  • DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PARINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului

pag. 148-149

Iar preotul stînd în faţa sfintei mese, se roagă în taină:

…Încă Te rugăm: pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvântul adevărului Tău, toată preoţimea, cea întru Hristos diaconime şi tot cinul preoţesc şi monahicesc.

  • DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PARINTELUI NOSTRU VASILE CEL MARE Arhiepiscopul Cezareii Capadociei

pag.218-219

Iar preotul se roagă în taină:

Pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvîntul adevărului Tău.