Caterisirea clericului ce intra spre a se ruga in sinagoga iudeilor sau a ereticilor

Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

pag.116-117

CANONUL 65

Dacă vreun cleric, sau mirean va intra în Sinagoga Iudeilor, sau a ereticilor, spre a se ruga, să se şi caterisească, şi să se afurisească.

[Apost. 7, 45, 71; Sobor 6, 11; Ant. 1; Lao. 6, 32, 33, 37, 38]

TÂLCUIRE

Mare păcat socoteşte Canonul acestea a intra vreun creştin în Sinagoga iudeilor, sau a ereticilor, pentru ca să se roage. Că ce parte este credinciosului cu cel necredincios (II Corinteni 6, 15) după Dumnezeiescul Apostol? Căci, dacă însuşi iudeii intrând în sinagogile lor şi jertfe făcând, fărădelege fac, fiind opriţi afară de Ierusalim a aduce jertfă după lege (Precum o mărturiseşte aceasta Dumnezeiescul Iustin în dialogul cel către Trifon, Sozomen în Bisericeasca istorie cartea 5, cap 21 şi Hrisostom în cuvântul al 2-lea împotriva iudeilor), cu cât mai vârtos face fărădelege creştinul acela ce se roagă împreună cu răstignitorii lui Hristos. Dar şi biserica şi adunarea ereticilor, ca una ce împotrivă de dreptslăvitori cugetă, nu se cuvine a se cinsti, ci mai vârtos a se lepăda. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric, sau mirean, ar intra în sinagoga iudeilor, sau a ereticilor pentru rugă, clericul, ca unul ce foarte a păcătuit, să se caterisească și împreună să se și afurisească, iar mireanul numai să se afurisească, fiindcă, ca un mirean mai puţin a păcătuit decât clericul, făcând-o aceasta, că a se caterisi fiind mirean nu se poate. Sau mai drept, precum alţii tâlcuiesc, clericul cel ce ar intra în sinagogase roage, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.