Cea mai mare lupta e cu antihristii zis echilibrati care mimeaza orthodoxia

theodosie.ro/2020/04/29/vedenia-si-sfaturile-staretului-nectarie-despre-antihrist-amagirile-lui-vor-fi-biruite-prin-credinta-tare-si-dreapta/

Deși apostazia se lucrează, este periculos duhovnicește să ne preocupăm de ea într-un mod aventurat, adică luând aminte la perspective care se bazează pe învățături neortodoxe. Multe din teoriile conspirației se întemeiază pe idei greșite, cum ar fi pierderea liberului arbitru prin injectarea unor nano-cipuri. În felul acesta este deturnată atenția de la vigilența de a nu face concesii și a cădea în lepădări conștiente spre o preocupare nepotrivită cu inteligența artificială, 5G, vaccinuri fatale și alte subiecte de acest gen. Se creionează un Antihrist subversiv, cu totul diferit de cel descris în Evanghelii. Mântuitorul a spus limpede: „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi” (In. 5:43). Iar în altă parte Apostolul Pavel scrie: „Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (2Tes. 3:3-4). Este limpede că Antihristul nu va fura capacitatea intelectuală a oamenilor, ci deplina lor adeziune și închinare conștientă. Bineînțeles că prin amăgire, dar în cunoștință de cauză, nu alterând mintea. Așadar orice teorie care vorbește despre pierderea liberului arbitru prin inserarea de nano-cipuri este amăgitoare și deturnează de la înțelegerea ortodoxă a vremurilor apocaliptice.
Dar slăbiciunea de care profită este lipsa de credință curată și pregătire duhovnicească. Pe acestea încearcă să ni le fure prin teorii bine ticluite și preocupări false, abătute… Altfel spus, trebuie să fim vigilenți la hoț, la antihriști, nu la orice foșnet și diversiune.

Desigur că vaccinurile, cipurile, 5G și o întreagă gamă de noi tehnologii nu sunt bune, ci dăunătoare. Chiar pot fi folosite înspre descreștinarea lumii, depărtarea ei de Dumnezeu. Dar orice exagerare nu este potrivită. Trebuie să reacționăm împotriva lor, dar la nivelul și cu mijloacele nimerite, nu isteric și avântat. Sunt nocive la nivelul sănătății trupești și al ordinii sociale, nu pe plan duhovnicesc. Trebuie protejate și aceste aspecte foarte importante, dar ca atare, nu ca pe o mărturisire de credință. Altfel există riscul să fie deturnate valorile spirituale, credința însăși și devenim o pradă ușoară, destabilizată spiritual pentru amăgirea Antihristului.

Deja există destule împotriviri față de noua ordine mondială care se construiește, dar care sunt de factură ezoterică, yoghină sau cu alte conotații neortodoxe. Din acestea se inspiră și foarte mulți ortodocși, fără să vadă că au alt duh.

Este nevoie de mult discernământ. Există o lucrare a lui Antihrist evidentă, o pregătire a lumii pentru pierderea libertăților trupești și spirituale, o înrobire mentală față de valorile lumii.

Fără interpretări avântate ale Apocalipsei, fără idei deocheate despre controlul gândurilor; ci cu o abordare la nivel duhovnicesc, nu material.

Frica cea mare este să nu ne pierdem echilibrul duhovnicesc, tăria credinței, fără a căuta obsesiv să fugim în munți, în afara sistemului, ci să dobândim puterea să ducem o viață de mărturisire a credinței la nivelul fiecăruia. Poate în condiții mai sărăcăcioase material și simplificate, dar cu dispoziția de mărturisire, de curaj, de bărbăție, nu de fugă.

Ierom. Lavrentie

E o ciudățenie dpdv ortodox cu materialele conspiraționiste. Toate sunt bazate pe idei ezoterice și chiar mondialiste, de tip new age. E o capcană și mai mare. Cel puțin câteva reportaje și documentare pe care le-am urmărit tocmai asta dovedesc, o concepție new age.

Cât privește cipurile, 5G, vaccinurile, da trebuie să fim vigilenți, dar pentru a ne proteja sănătatea trupească. Să nu fie confundate cu pericole duhovnicești, spirituale. Altfel, există riscul de a cădea în gândire neortodoxă. Cel mai problematic este conceptul de pierdere a liberului arbitru. În plus, filmele conspiraționiste induc o panică și o reacție de frustrare și disperare, pe când duhul autentic, cum este cel din vedenia Starețului Nectarie, produce o perspectivă diferită, de pace, încredere în Hristos și vigilență duhovnicească.

Vlad-Mihai Agache

Cel puțin pentru acest moment și pentru perioada imediat următoare (1-5 ani, și mai mult) cred că nu există pericol din partea “nanocipurilor/nanoroboților”, cu atât mai mult celor introduse prin vaccinuri și controlate prin 5/6G. Pur și simplu nu există tehnologia necesară.

====

Ai vazut cine duce turma spre pieire popii sistemului care nu se vor a desparti de el(de sistemul lui antihrist) si ecumenistii POMENITORI DE ERETICI ca teatrul bulandra sinagoga Teofan cel pomenit ca doar nu ne afecteaza cu nimic pomenirea ereticilor dupa teoria lor, nu?