Cei dati anathema la Sinodul 7 Ecumenic

[Sfântul] Teodor Studitul

În apărarea sfintelor icoane, edit. DEISIS Sibiu 2017, pag.167, 175,176:

Triumful provizoriu al icoanelor

Actul al VII-lea cu hotărârea dogmatică a Sinodului VII Ecumenic de la Niceea

(13 octombrie 787)…

Aclamații…

Sinodului13 care a fremătat împotriva augustelor icoane, anatema! Celui ce primeşte necinstitoarele de Dumnezeu socotințe ale ereziei lor, anatema!
Teodosie, episcopul mincinos ale Efesului, anatema!

Sisinie, supranumit Pastilla, anatema!

Vasile, cel rău supranumit Trikakkavas, anatema!14

Sfânta Treime a surpat dogma acestor trei!

Anastasie, Constantin şi Nichita, care au fost sucesiv întâi-stătători în tronul [patriarhal al] Constantinopolului15, ca nişte noi Arie, Nestorie şi Dioscor, anatema!

Ioan al Nicomidiei şi Constantin al Nacoleii, ereziarhii, anatema!

Au socotit drept nimic augusta icoană a Domnului şi a sfinților Lui, i-a socotit drept nimic şi pe ei Domnul!

Dacă apără cineva pe vreunul care face parte din erezia acuzatorilor creştinilor sau şi-a sfârşit viața în ea, să fie anatema!

—————–

13 Hieria-Vlaherne, 10 februarie – 8 august 754.

14 Teodosie al Efesului, Sisinie Pastilla al Pergăi Pamfiliei şi Vasile al Antiohiei Pisidiei, cei trei lideri ai sinodului din Hieria.

15 Patriarhi ai Constantinopolului în anii 730-754, 754-766 şi 766-780.