Chipul fiarei reprezinta documentele antihristice

Biblia 1688 pag. 961

Apocalipsis CAP XIV

9. Şi al treilea înger au urmat, zicînd cu glas mare: „Oricine fiarăi să închină şi chipului ei şi ia semn pre fruntea lui sau pre mîna lui,

10. Şi acela va bea den vinul mîniei lui Dumnezău cel dries neamestecat în păharul urgiei Lui şi se va munci cu foc şi cu iarbă pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului.

11. Şi fumul muncii lor să suie în veacul veacurilor şi n-au odihnă ziua şi noaptea ceia ce să închină fiarăi şi chipului ei şi cine ia însemnarea numelui ei.

12. Aicea răbdarea sfinţilor iaste, aicea ceia ce păzesc poruncile lui Dumnezău şi credinţa lui Iisus“.