Colegii iezuite

Paisie de la Neamţ Autobiografia
şi Vieţile unui stareţ, ed. Deisis 2015

pag. 111

12 Mănăstirea Bratski (a frăţiei) din Kiev cu hramul Arătarea (Botezul) Domnului (6 ianuarie) a fost întemeiată în 1615. Între zidurile ei au funcţionat sub egida Frăţiei ortodoxe, organizaţie laică întemeiată în Ucraina în scopul apărării Ortodoxiei în faţa prozelitismului uniat şi catolic, o şcoală ortodoxă slavonă greacă. Ea a fost înlocuită de mitropolitul Petru Movilă cu un colegiulatin după modelul colegiilor iezuite poloneze contemporane, care erau printre şcolile cele mai bune ale Europei. De mai multe ori distrusă şi refăcută ea a adă­postit până în secolul XIX localul Academiei duhovniceşti din Kiev.

========

Sigla Iezuitilor IHS