consens unanim al Bisericii din imprastiere

DOGMATICĂ SPECIALĂ

EIMBOR, Bucureşti – 1991

pag.15

Proclamarea solemnă a dogmelor o face Biserica prin Sinoadele ecumenice (ecumenic = a toată lumea), care sînt ca nişte <<trîmbițe>> ale adevărului revelat. Biserica Ortodoxă a păstrat neatins principiul formularii dogmelor în Sinoade ecumenice, prin care vorbeşte întreaga Biserică, cea a toată lumea. Dar, cum în realitatea bisericească generală pot de fapt să vină şi vremuri nefavorabile întrunirii unui Sinod ecumenic – istoria dovedeşte acestea -, atunci proclamarea sinodală solemnă poate fi înlocuită prin ceea ce se numeşte consens unanim al Bisericii din împrăştiere, înțelegându-se, fireşte, numai răspândirea geografică a comunităților bisericeşti din mai multe părți ale lumii, Biserica neputând fi dispersată ființial. Astfel, acel consens unanim al Bisericii este de fapt glasul Bisericii întregi, al Bisericii celei una şi, aşa fiind, adică exprimând acelaşi înțeles de pretutindeni al unei învățături de credință, poate fi considerat ca suficient temei pentru calitatea de dogmă a respectivei învățături. Prin acest fapt nu se atinge autoritatea de drept a Sinodului ecumenic de a formula şi a proclama dogmele, ci numai se arată şi altă posibilitate excepțională a Bisericii de a-şi îndeplini totdeauna şi fără scăderi misiunea.