Consensul Anathemei R.O.C.O.R. cu scrisorile Sfantului Teodor Studitul

Dreapta Credință în Scrierile Sfinților Părinți, vol. I, edit. Sophia 2006

pag. 26:

  • SCRISOAREA 25

„…îmi e de-ajuns păzirea propie de a nu avea parte de împărtășirea cu acela și cu cei care întru cunoștință liturghisesc împreună cu acela, până când se va lua din mijloc piatra de poticnire».“

pag. 60:

  • SCRISOAREA 49

nici nu a avut conștient părtășie, nici cu eretic, nici cu episcopul său, nici cu vreun altul [de acest fel].“

—–

  • Anathema R.O.C.O.R. — 1983

„acelora ce [în mod] conștient au/sunt în comuniune/împărtășire/părtășie cu acești mai înainte-pomeniți eretici … A N A T H E M A.