Crezul in engleza si romana

The Seven Ecumenical Councils
by Philip Schaff=Cele Şapte Soboare Ecumenice de Philip Schaff

pag. 231

THE SECOND ECUMENICAL COUNCIL = Al DOILEA SOBOR ECUMENIC

We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of his Father before all worlds, Light of Light, very God of very God, begotten not made, being of one substance
with the Father, by whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Ghost and the Virgin Mary, and was made man, and was crucified also for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried, and the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sitteth at the Right Hand of the Father. And he shall come again with glory to judge both the quick and the dead. Whose kingdom shall have no end. (I) And [we believe] in the Holy Ghost, the Lord and Giver-of-Life, who proceedeth from the
Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the
prophets. And [we believe] in one, holy, (II) Catholic and Apostolic Church. We acknowledge
one Baptism for the remission of sins, [and] we look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

Credem întru Unul Dumnezău, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul al Cerului şi pământului şi al tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezău, Unul Născut, Care din Tatăl S-a Născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezău adevărat din Dumnezău adevărat, Născut iar nu făcut Cel deofiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din Ceruri şi S-a întrupat din Duhul Svînt, şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi A pătimit, şi S-a îngropat, şi A înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la Ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Svînt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin proroci. Şi Întru Una Svîntă, Sobornicească, şi Apostolească Biserică. Mărturisim Un Botez întru iertarea păcatelor. Aşteptăm învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin.

Biblia 1688

DE LA MATTHEI SVÎNTA EVANGHELIE CAP. 1, 18

Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa era, că logodindu-se maica Lui, Maria, cu Iosif, mai nainte pînă nu se adunase ei, află-se în pîntece avînd den Duhul Sfînt.

——

manastirea.petru-voda.ro/2014/03/12/hotararile-dogmatice-ale-sfintelor-sinoade-ecumenice/

Crezul mărturisit de către cei 150 de Părinţi

Credem într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic,Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute. Şi Într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o-fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om; şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi, şi S-a înălţat la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină, să judece vii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Şi întru una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisim un [singur] botez spre iertarea păcatelor. Aşteptăm învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin.”