Crezul la Sinodul Sfantului Fotie

[Sfântul] Teodor Studitul

În apărarea sfintelor icoane, edit. DEISIS Sibiu 2017,

pag.487, 492

Sinodul Constantinopol V

(27 ianuarie 880)

<Simbolul celor 150 de sfinți Părinți

adunați la Constantinopol>

Credem într-Un Dumnezeu, Tată, Atotţiitor, Făcător al cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute; şi într-Un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, născut din Tatăl înaintea tuturor veacurilor, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de-o-ființă cu Tatăl, Cel prin care toate s-au făcut, Cel care şi din pricina noastră a oamenilor şi mântuirii noastre S-a coborât din ceruri, S-a întrupat din Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om, a fost răstignit pentru noi sub Pontius Pilatus, a pătimit, a fost îngropat, şi S-a sculat a treia zi potrivit Scripturilor, S-a urcat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, şi vine iarăşi cu slavă să judece viii şi morții, iar împărăția Lui nu va avea sfârşit; şi în Duhul Sfânt, Domnul, de viață făcătorul, Cel închinat şi slăvit împreună cu Tatăl şi cu Fiul, Cel care a grăit prin profeți; şi într-o Biserică una, sfântă, catholică şi apostolică. Mărturisim un Botez pentru lasarea păcatelor, aşteptăm o sculare a morților şi viața veacului viitor. Amin.