Cum au inteles ereticii adulterini textul ortodox

Jean-Claude Larchet

Persoana și Natura,edit. Basilica, București – 2013, 144-145:

„Prieten al tulburării, [Sever] a reînviat tot felul de erezii contra dogmelor ortodoxe și a hotărârilor Bisericii. În acest fel, el a aprobat preanelegiuita tâlhărie de la sinodul II de la Efes [449], pe care l-a declarat asemănător cu sinodul reunit pentru prima dată tot la Efes [431]; el a recunoscut o valoare egală învățăturilor marelui Chiril teoforul, arhiepiscopul Alexandriei, cu cele ale lui Dioscor, care îl primise în comuniunea sa, ca fiindu-i unit în doctrină, pe ereticul Eutihie și care făcuse să fie omorât preasfântul și dreptslăvitorul Flavian, episcopul Constantinopolului.

Dreapta Credință în Scrierile Sfinților Părinți vol. 1, edit. Sophia București 2006, pag. 58-59

SCRISOAREA 49 Fiului Naucratie

Dar unde sau cum l-a primit dumnezeiescul Chiril pe ereticul Dioscor al Alexandriei, precum zic adulterii care sunt întunecați față de lumină și îi osândesc pe sfinți? Nici nu s-a auzit, nici nu e adevărată minciuna lor, fiindcă el [Dioscor] a trăit după dumnezeiescul Chiril. Prin urmare, cum însuși Sfântul l-a primit pe cel cunoscut ca eretic [abia] după adormirea Sfântului, în vremea sinodului tâlhăresc din Efes, care a avut loc după al treilea sfânt Sinod [Ecumenic], de vreme ce el [Chiril] era atunci dincolo de lumea aceasta? Așa grăiesc minciuni și basme, ca să vâneze sufletele ce umblă în simplitate.