Cuviosul Ambrozie: “intelepciunea sarpelui; capul… cel duhovnicesc, adica credinta in Domnul si in invatatura Evangheliei Lui; nevinovatia porumbeilor (Matei 10, 16)”

FILOCALIA de la OPTINA Volumul I, edit EGUMENITA 2009, pag. 229

“Dacă te gândeşti vreodată, acum mai ales, ai nevoie să înveți cuvântul evanghelic al Domnului: Fiți dar înțelepți ca şerpii şi nevinovați ca porumbeii (Matei 10: 16). După înțelesul dumnezeieştilor tâlcuitori, înțelepciunea şarpelui constă în faptul că, atunci când trupul lui este lovit, el se străduieşte prin toate mijlocele să-şi ascundă capul. Aşa şi fiecare creştin, când îi vin lovituri dureroare dintr-o parte, trebuie să-şi păzească neapărat capul lui cel duhovnicesc, adică credința în Domnul şi în învățătura Evangheliei Lui, care le vesteşte calea strâmtă şi dureroasă tuturor celor ce voiesc să se mântuiască. Însă această strâmtorare şi durerea sunt grabnic trecătoare, iar răsplata pentru ele în viața viitoare este nesfârşită şi prin desfătarea raiului, şi prin negrăită bucurie, potrivit cu cele spuse: Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Cor. 2: 9). Toate acestea trebuie să le păzeşti neîncetat în minte, în inimă şi în cuget, ca să fii în stare [de] lupta cea înțeleaptă cu patimile şi cu necazurile din afară să o îmbini cu nevinovăția porumbeilor, repetându-ți aceleaşi cuvinte pe care le-a grăit în asemenea situații Mântuitorul nostru şi Izbăvitorul către Dumnezeu Tatăl: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac (Luca 23, 34). (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea a II-a, pp. 59-60)