…dand la iveala prin lucrare dumnezeiasca putere; …lucrarea nu lucreaza compunere

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITURA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 253

Epistola Către Daniil

8…însă firea în-sine-desăvâşită şi nepătimitoare şi neschimbată, dând la iveală prin lucrare dumnezeiasca putere, nepătimitoare rămâne [chiar] şi lucrând [ea]; pentru aceasta lucrarea nu lucreaza compunere4 în dumnezeiasca fire ( [cea] de la care [nu vine] nicidecum nici o patimă, nici compunere [nu are cum să vină]). Dar dumnezeiasca putere nu are într-însa5 amestecare a ceea ce[îi] este contrar, adică neputinţa (că [doar] a-tot-puternic este Dumnezeiescul) şi nu prin împărtăşire îşi are puterea dumnezeiasca fire – [lucruri] care sînt făcătoare ale compunerii în cazul tuturor celor zidite; că Dumnezeu este viaţă-în-sine şi bunătate-în-sine – şi toate de felul acesta – nu în înţelesul că [El] una este, iar cealaltă nu este, ci în înţelesul că nu prin împărtăşire de acestea este [El] fiecare din acestea; şi [că] în fiecare întreg [în chip] fără-de-părţi şi în toate [în chip] neîmpărţit este. Aşadar, că astfel stau [lucrurile] acestea – am fost [tainic] învăţaţi7; dar cum [se întâmplă] fiecare dintre acestea cu acrivie nici a o spune, nici a o gândi nu [ne] este cu putinţă.

—–

4 Adică: nu dă naştere compunerii

5 Literal: nu are văzută/considerată într-însa.

6 Adică: prin participare la altceva; nu o are ca împărtăşită ei de către altcineva.

7 Literal: iniţiaţi.