Dar nici un grad dintre acestea nu-i confera mai mare putere sacramentala celui ce-l primeste

DOGMATICĂ SPECIALĂ

EIMBOR, Bucureşti – 1991

pp.310-311

În cursul vremii – poate datorită lărgirii câmpului administrației – au apărut gradații în cuprinsul fiecăreia din cele trei trepte, fără însă ca prin aceasta să se micşoreze sau să se sporească harul hirotoniei al respectivei trepte. Astfel au apărut grade la fiecare treaptă, conferite prin hirotesie: la prima treaptă, cea a episcopului, au apărut gradele de arhiepiscop, mitropolit şi patriarh; la a doua, cel de protopresbiter sau arhipresbiter, iar la a treia, cel de arhidiacon sau protodiacon. Dar nici un grad dintre acestea nu-i conferă mai mare putere sacramentală celui ce-l primeşte, decât cea a treptei din care face parte, deosebirea constând doar în funcția administrativă de drept bisericesc uman, dar nu de har.