De aceea exista doua parti ale Bisericii: partea vazuta si cea nevazuta

Sfântul Nicolae Velimirovici

CREDINŢA SFINŢILOR
Catehismul Bisericii Ortodoxe

Ediţie electronică, APOLOGETICUM
2006

pag. 21

 • Care este deosebirea dintre Biserică şi alte societăţi şi organizaţii mondiale, cu privire la membrii acestora?

Membrii Bisericii sunt şi cei răposaţi, ceea ce nu aflăm la nici una dintre organizaţiile
mondiale.

 • În ce chip se întâmplă aceasta?

Când mădularele Bisericii mor pe pământ, se despart de trupurile lor, dar nu şi de
Biserică. Sufletele lor merg în Biserica Cerească. juramantul nu este oprit

 • Cine sunt membrii Bisericii văzute?

Toţi creştinii care trăiesc în trupuri văzute şi care luptă pentru dobândirea desăvârşirii creştine.

 • Cine sunt membrii Bisericii nevăzute?

Toţi creştinii care au murit cu credinţa în Hristos în ultimele nouăsprezece veacuri,
cuprinzând şi drepţii Vechiului Testament, pe care Domnul i-a mântuit prin pogorârea Sa la
Iad.

 • Sunt părinţii, fraţii, surorile, copiii, rudele şi prietenii noştri răposaţi mădulare ale Bisericii nevăzute?

Fireşte, cu o singură condiţie – să fi trăit şi murit creştini.

 • Care Biserică este mai numeroasă, cea văzută sau cea nevăzută?

Cea nevăzută este mult mai numeroasă. Iar numărul mădularelor acesteia creşte
neîncetat.

 • Există vreo legătură între Biserica văzută şi cea nevăzută?

Există. Noi o numim comuniunea sfinţilor.

 • În ce constă comuniunea sfinţilor?

În rugăciunile şi faptele de milostenie ale mădularelor vii pentru cei răposaţi, pe de o
parte şi în rugăciunile şi mijlocirea celor răposaţi pentru cei vii, pe de alta.

 • De ce spunem că Biserica este „una”?

Pentru că ea este un singur trup duhovnicesc cu un singur cap, Iisus Hristos, şi cu un singur Sfânt Duh care sălăşluieşte în ea. Sfântul Apostol vorbeşte despre unitatea în şapte chipuri a Bisericii şi spune: „Este un trup, un Duh, o nădejde, un Domn, o credinţă, un botez,
un Dumnezeu şi Tatăl tuturor” (Efeseni IV, 4-6).

 • Cum trebuie înţeleasă autonomia fiecărei Biserici în sânul Bisericii Ortodoxe Răsăritene?

Fiecare Biserică este autonomă în folosirea limbii poporului într-o anumită măsură în ceea ce priveşte organizarea externă, care se supune Dreptului Canonic. Altminteri însă, ele
sunt dependente unele de altele ca mădulare ale aceluiaşi trup unic al lui Hristos, ca ramurile
aceluiaşi copac, care îşi trag seva din aceeaşi rădăcină şi prin aceleaşi artere.
pag.22

Păcătoşii din Biserică o întinează oare, pe aceasta, cu păcatele lor?
Păcătoşii se întinează pe ei înşişi, iar nu Biserica întreagă, aşa după cum nici fumul ce iese pe cos nu poate să polueze întreaga atmosferă a pământului.

 • Ce face Biserica în privinţa păcătoşilor care resping cu încăpăţânare chemarea ei la pocăinţă?

Pe aceştia îi taie din trupul ei ca pe nişte mădulare necurate, după cuvintele lui Hristos: „iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei XVIII, 17).

pag.64

Biserica

Iubeşte Biserica lui Dumnezeu, dar încearcă să ridici înlăuntrul tău biserică lui Dumnezeu.”
Sfântul Nil Sinaitul

Nimeni nu se poate mântui dacă nu este în Biserică, aşa precum nimeni nu s-a putut
mântui din cei care nu au fost în Arca lui Noe.”
Sfântul Dimitrie de Rostov