Iar cu trei stari

Cartea : Despre credința ortodoxă și despre erezii, edit. Basilica, București-2010, pag.161: 

„ Sufletul omenesc are trei stări: de ignoranță, de îngâmfare și de științăNeamurile se găsesc în starea de ignoranță;Biserica cea adevarată în stare de științăereziile, în stare de îngâmfare. Nu poți vedea ceva mai lămurit decât aceea că ereticii, acești oameni îngâmfați, afirmă fără să aducă dovezi ceea ce își închipuie că știu și o afirmă cu mai multă tărie decât oamenii Bisericii, care într-adevăr știu. Mai mult, ereticii se disprețuiesc unii pe alții și-și bat joc unii de alții, pentru că se întâmplă chiar ca aceeași idee să fie foarte prețuită de unii, iar de alții să fie socotită nebunie.“ (Clement Alexandrinul, Stromatele, stromata a VII-a, cap. XVI, 100.7,101.1.-101.2., în col. PSB, vol. 5, p. 540)