Arhiepiscop idolatru depus de doua ori prin hotarare canonica

Cartea: LIMONARIUL SAU LIVADA DUHOVNICEASCĂ, Edit. REÎNTREGIREA, Alba Iulia, 2014, pag.66-67

CAPITOLUL 43

MOARTEA NEFERICITA A NECREDINCIOSULUI TALALEU ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

În Tesalonic era un arhiepiscop numit Talaleu. Acesta nu se temea nici de Dumnezeu, nici nu se înfricoșa de răsplata pregătită; dimpotrivă, nenorocitul, călcând în picioare învățătura creștina și socotind ca o nimica vrednicia preoțească, era lup răpitor în loc de păstor. Nu voia să se închine Sfintei și deoființă Treimi – miluiește-mă, Doamne! – ci se închina idolilor. Dar cei care conduceau sfintele biserici în vremea aceea l-au depus din scaun printr-o hotărâre canonică. După ce a trecut puțină vreme, cel plin de toata nelegiuirea, a vrut să vină iarăși pe scaunul Episcopal. Dar pentru că după cum spune Solomon, totul ascultă de aur, a fost chemat să se întoarcă la episcopia sa, căci trăia acum la Constantinopol, unde, potrivit cuvântului profetului Isaia 5, 23 locuiesc conducătorii, care pentru daruri dau dreptate celui nedrept și răpesc dreptul dreptului. Dumnezeu însă n-a părăsit Biserica Lui, ci l-au osândit din nou, potrivit Canoanelor Apostolice. Hotărârea aceasta însă, nu i-a fost pe plac lui Talaleu. Într-o zi , s-a îmbrăcat în haine foarte bune spre a se duce la împărat ca să-i dea din nou scaunul Episcopal. Pe când vroia să iasă din casă, stomacul l-a silit să se ducă până afară. Și pentru că vreme de două ceasuri a rămas acolo, au intrat înăuntru unii dintre cei ce stăteau afară, spre a-i spune să iasă odată. Când au intrat l-au găsit cu capul în gaura closetului, cu picioarele în sus, reînnoind moartea veșnică și groaznică a nelegiuitului Arie, dușmanul lui Dumnezeu. Căci și pe Arie, care a nădăjduit că poate să-și impună în chip tiranic în Biserică părerea sa cu ajutorul puterii împărătești, îngerul minunat și de mare sfat al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu i-a răspândit în closet măruntaiele care au zămislit erezia. Și acestuia, care nădăjduia ca prin ajutorul nedrept al împăratului, să facă mai mult rău decât înainte, i-a luat-o înainte îngerul păzitor al Bisericii Tesalonicului împreună cu marele mucenic Dumitru și, în locul în care era și punea la cale, în unire cu demonul necurat și ațâțător, rele planuri împotriva Sfintei Biserici a lui Dumnezeu, acolo i-a lăsat atârnate în aer picioarele, ce nu puteau călca cum trebuie, ale netrebnicului rob, purtând semnele viitoarei judecăți ce o va suferi, căci este îngrozitor să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu (Evr. 10, 11).

—–

Pag 63 pdf internet

https://.scribd.com/mobile/document/269123630/Limonariu
—–

http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/limonariu.htm