Despre partasie la Sv. Ioan Gura de Aur; necuratia…tine de libera alegere si de ganduri

Comentariul capitolului 7 din Epistola I către Corinteni 1

Necurat este [bărbatul] idolatru, dar femeia nu este necurată. Dacă ar fi avut părtășie cu el în ceea ce era el necurat – adică în necredinţă [asebeia]28 -, și ea urma să devină necurată. Acum însă idolatrul este necurat în ceva iar femeia are părtășie [koinonei] cu el în altceva, în care el nu este
necurat29. Căci nunta este și amestecare a trupurilor, precum [se înţelege] prin [cuvântul] „părtășie” [koinonia].

– Așadar, ce? Sfânt [hagios] este elinul?
Nicidecum. Că nu a zissfânt este”, ci „s-a sfinţit prin femeie”. A zis aceasta nu ca să-l arate pe
acela [pe păgân] sfânt, ci ca să alunge frica femeii, având în vedere bogăţia ei37 [duhovnicească] și să-l aducă pe acela către dorirea adevărului. Căci necurăţia nu ţine de trupuride ele ţine părtășia [koinonia] -, ci de libera alegere și de gânduri [proairesis kai loghismoi].
Apoi dă și dovedirea [acestui fapt]. Căci dacă ai naște rămânând necurată38, copilul, nefiind numai din tine, ar fi fost necurat sau pe jumătate curat39. Acum însă [copilul] nu este necurat. De aceea a și
adăugat: „Fiindcă copiii voștri ar fi fost necuraţi. Acum însă sunt sfinţi” (I Corinteni 7, 14), adică nu sunt necuraţi. I-a numit sfinţi [agia] printr-un abuz de limbaj, lepădând [astfel] frica unei asemenea bănuieli?0.
….
„Iar dacă cel necredincios se desparte, despartă-se” (I Corinteni 7, 15). Căci în acest caz lucrul nu mai este desfrâu. Dar ce înseamnă „dacă cel necredincios se desparte”? De pildă, dacă îţi poruncește, [luând ca pretext] nunta, să jertfești [idolilor] și să fi părtașă cu el la necredinţă sau să te depărtezi [de credinţă), mai bine este să se piardă nunta, iar nu dreapta credinţă. De aceea a adăugat: „Nu este robit fratele sau sora în unele ca acestea” (I Corinteni 7, 15). Dacă în fiecare zi ar porni război pentru aces lucru, mai bine este să se despartă. Căci aceasta o spune în ghicitură, când zice: „Și în pace ne-a chemat pe noi Dumnezeu” (I Corinteni 7, 15). Căci acela41 , [iar nu cel
credincios], a dat pricina [de despărţire], ca și cel ce desfrânează.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/23/amesteca/