Documentul care arata ca trebuiau sa vina cu executorul judecatoresc si alte amanunte

de pe fb:
MONA Petruţ – despre justiţie şi injustiţie

DETALII importante: cei de la DGASPC AU SCOS CEREREA DE ADOPȚIE DIN DOSAR, tocmai fiindca se referea atât la Andreea, cât şi la Sorina!!!
In dosarul in baza căruia soții Şărămăt AU ADOPTAT-O PE ANDREEA, NU MAI EXISTĂ CEREREA LOR PRIN CARE SOLICITAU ADOPȚIA, ca să nu se vadă că, IN ACEEASI CERERE, ASISTENTUL MATERNAL A SOLICITAT ŞI ADOPȚIA SORINEI.
#MonaPetruț
#MafiaAdopțiilor #MafiaDinJustiție #MafiaDinInstituțiileStatuluiRomân
Informatiile pe care le-a postat avocatul asistentului maternal sunt la acest link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137361307460960&id=100035612749079

Victor Dumitrică

Stau și aștept! De o săptămână! Să faceți ceva. Să vă asumați răspunderea! Să recunoașteți ce ați făcut! Sau, dacă nu, să ne arătați înscrisuri din care să rezulte că Familia Șărămăt a greșit și voi aveți dreptate!

Ce mai faceți Doamna Coman?! Au trecut 5 zile de când am vorbit în direct la “IrealitateaTV”. V-ați lăudat că aveți tot dosarul de adopție al Sorinei și că o să ne demonstrați că ăștia de la DAGSPC Mehedinți au fost niște profesioniști.
Nu ați făcut nimic. Și nu o să faceți nimic.

Hai sa mai intrăm în direct! Am niște întrebări să vă adresez:

1. Unde e cererea depusă de soții Șărămăt în anul 2013 la DAGSPC Mehedinți prin care au solicitat adopția celor două minore Andreea și Sorina?

Ați scos-o din dosarul de adopție al Andreei! Dumneavoastră sau ăștia pe care îi apărați de la DAGSPC Mehedinți!

Cum e posibil să existe un dosar de adopție fără cerere din partea familiei adoptatoare? La dosarul de adopție al Andreei, actualmente, nu există o astfel de cerere din partea soților Șărămăt.

Știți de ce?! Pentru că a fost scoasă intenționat de cei care aveau acces la dosar(în arhiva DAGSPC Mehedinți), să poată să susțină sus și tare ca soții Șărămăt nu au dorit să o adopte pe Sorina și că ei au procedat corect!

2. Dacă au avut loc 16 vizite de potrivire, așa cum susține sus și tare Săcărin Gabriel, de ce ați întocmit numai 8 rapoarte?!

3. Dacă în toate cele 8 rapoarte ăștia de la DAGSPC Mehedinți au consemnat ca Sorina nu se potrivește cu familia Săcărin, că nu s-a implicat în activități, că nu s-a jucat, că nu a relaționat în niciun fel, apropierea fiind un eșec, de ce ați continuat procesul de adopție?

4. De ce la toate termenele de judecată ce au avut loc la Tribunalul Mehedinți și Curtea de Apel Craiova juriștii Direcției și ai Autorității veneau împreună cu soții Săcărin (Când aceștia au participat la ședințe) și cu avocatul lor?

5. De ce motivele de apel formulate împotriva hotărârii judecătorești de respingere a adopției de către Direcție și Autoritate au un conținut și o așezare în pagină aproape identică cu cele ale soților Săcărin?

6. De ce plângerile penale formulate de Direcție și Autoritate au un conținut identic cu cea depusă de soții Săcărin împotriva familiei Șărămăt și au fost depuse la parchet în aceeași perioadă?

7. De ce i-ați încetat contractul de muncă Marianei Șărămăt pe repede înainte, fără o cercetare disciplinară corectă, derulată conform dispozițiilor legale ale Codului Muncii? De ce nu i-ați dat macar posibilitatea să își angajeze un avocat și sa studieze dosarul de cercetare disciplinară? Vă grăbeați să depuneți plangerile penale? Sau soții Săcărin se grăbeau și doreau să invoce faptul ca ȘĂRĂMĂT Mariana a pierdut calitatea de asistent maternal?

8. De ce nu ne arătați înscrisuri din care să rezulte că soții Șărămăt au fost informați în mod complet cu privire la adopția Sorinei și la drepturile lor în legătură cu această adopție?

9. Ziceați că aveți înscrisuri întocmite conform art. 30 si 31 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. De ce nu ni le arătați?

Vă spun eu de ce! Că singurul înscris pe care îl aveți este un Plan individualizat de protecție “nr. 303”, în cuprinsul căruia semnătura Doamnei Șărămăt Mariana a fost contrafăcută, iar datele au fost falsificate grosolan!!! Nu se mai stie daca este 04.04./05.05./07.07. sau 09.09.2017…

Dacă aveți curaj și sunteți nevinovați, arătați-ne acest înscris!

10. De ce susțineți ca soții Șărămăt nu obținuseră atestatul de familie adoptatoare? Puteau să îl obțină de la o instituție privată? I-ați sprijinit dumneavoastră în acest demers, așa cum vă obliga legea, sau, din contră, le-ați îngrădit acest drept pe motiv că Sorina este în proces de potrivire cu familia Săcărin? Ce legătură avea una cu cealaltă?

11. De ce dezinformați opinia publică și susțineți ca Șărămăt Mariana a refuzat să vă dea copilul? De ce nu recunoașteți că pe data de 20 si 21 mai 2019 ați trimis la domiciliul acesteia 2 angajați ai DAGSPC Mehedinți și 4 autospeciale de poliție, ocazie în care ați fost primiți în curte și ați constatat nemijlocit ca Sorina nu vrea sa plece? De ce nu recunoașteți că tot atunci Șărămăt Mariana v-a cerut să veniți cu un executor judecătoresc?

12. !!! De ce mințiți opinia publică și vă faceți că nu știați că trebuia să apelați atât dvs. – Direcția cât și soții Sacarin la serviciile unui executor judecătoresc? De ce ascundeți faptul că există o hotărâre judecătorească recentă a Tribunalului Mehedinți prin care această instanță v-a adus la cunoștință că pentru executarea deciziei definitive prin care s-a încuviințat adopția Sorinei trebuie sa mergeți la un executor asa cum impun prevederile art. 90 din Legea nr. 273/2004?

13. De ce nu v-ați sesizat și nu ați solicitat instanței să dispună plasamentul Sorinei în regim de urgență în urma evenimentelor din 21.06.2019, când părinții acesteia, soții Săcărin, au pus-o într-un pericol iminent, pericol care s-a și consumat, minora fiind supusă unor tratamente inumane, în urma înțelegerii frauduloase pe care au făcut-o cu Procurorul Pițurcă și angajații DAGSPC Mehedinți, venind împreună însoțiți de zeci de mascați să o tortureze în ultimul hal? Considerați că, deși au fost de acord cu aplicarea unor asemenea tratamente Sorinei, nu trebuie decăzuți din drepturile părintești?

Vă rog să îmi scuzați limbajul, dar imi e lehamite de voi…

Dacă erați profesioniști nu se ajungea aici, la torturarea Sorinei…

———–

Tribunalul MEHEDINȚI, printr-o hotărâre definitivă (neapelare), le adusese la cunoștință soților Săcărin și DAGSPC MEHEDINȚI faptul că Sorina nu poate fi luată din sânul familiei Șărămăt decât cu un executor judecătoresc și cu respectarea procedurii reglementate la art. 911 și următoare din Codul de Procedură Civilă. Adică fără violență și numai după o consiliere prealabilă a minorei.

Asta se întâmpla cu aproape o lună înainte de “percheziția groazei”.

În concret, Tribunalul Mehedinți a stabilit că în cazul Sorinei trebuie uzat de dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 273/2004, dispoziții care trimit la cele ale art. 911 și următoare din Codul de procedură Civilă, pe care le-am expus într-o postare anterioară.

Cu toate acestea, deși li se indicase calea legală, soții Săcărin și complicii lor au procedat după cum s-a văzut.

_________________________________________________

Să vedem ce spun dispozițiile art. 90 din Legea nr. 273/2004:

“(1) Hotărârile prin care se soluționează cererile prevăzute de prezenta lege sunt executorii, dacă legea nu prevede altfel, de la data rămânerii definitive.”

Și ce spune Codul de procedură Civilă cu privire la aceste hotărâri judecătorești executorii?!

Secţiunea a 2-a Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori

Articolul 910 Domeniu de aplicare

(1) Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile și în cazul măsurilor privitoare la minori prevăzute într-un titlu executoriu, cum sunt stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl ține fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, precum și alte măsuri prevăzute de lege.

(2) În aceste cazuri, executorul judecătoresc va trimite părintelui sau persoanei la care se află minorul încheierea de încuviințare a executării împreună cu o somație în care îi va comunica acesteia data la care să se prezinte împreună cu minorul la sediul său ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluării acestuia de către creditor, sau, după caz, îi va pune în vedere să permită celuilalt părinte să își exercite dreptul de a avea legături personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu.

(3) Dacă debitorul nu se va conforma somației executorului, acesta, la cererea creditorului, va sesiza instanța de executare pentru a se face aplicarea prevederilor art. 906.

Articolul 911 Reguli speciale de executare

(1) Dacă în termen de o lună de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 906 alin. (2) debitorul nu execută obligația sa, executorul judecătoresc va proceda la executarea silită.

(2) Executarea se va efectua în prezența unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția copilului și, când acesta apreciază că este necesar, a unui psiholog desemnat de aceasta. Prezența psihologului nu este necesară dacă reprezentantul direcției are această calificare.

(3) La solicitarea executorului judecătoresc, agenții forței publice sunt obligați să își dea concursul la executare, în condițiile legii.

(4) Nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea.

Articolul 912 Opunerea la executare

(1) Dacă debitorul nu își îndeplinește obligația, penalitatea stabilită de instanță potrivit art. 906 va curge până la momentul executării, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 906 alin. (2).

(2) În cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația în termenul prevăzut la alin. (1), precum și atunci când debitorul este de rea-credință și ascunde minorul, executorul judecătoresc va consemna acest fapt și va sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanța de executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești.

Articolul 913 Refuzul minorului

(1) Dacă executorul constată că însuși minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune față de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale și pe care îl va comunica părților și reprezentantului direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

(2) Reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni. Cererea se soluționează de urgență în camera de consiliu, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac, pronunțată cu citarea părinților și, după caz, a persoanei la care se află copilul. Dispozițiile legale privind ascultarea copilului rămân aplicabile.

(3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanță va întocmi un raport pe care îl va comunica instanței, executorului judecătoresc și direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

(4) După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executării silite, potrivit art. 911.

(5) Dacă și în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalități, dispozițiile art. 906 alin. (2) și (4)-(6) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Articolul 914 Procesul-verbal de constatare

Executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va constata modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 910 alin. (1), dispozițiile art. 890 fiind aplicabile în mod corespunzător.