Cine nu e in trupul Bisericii

Sfântul Iustin Popovici DOGMATICA BISERICII ORTODOXE volumul I, edit. doxologia

pag.28

Tăgăduirea și denaturarea dogmelor este egala cu sinuciderea duhovnicească, pentru că un astfel de om se taie pe sine din trupul Bisericii, dătător de viață, întrerupe legătura de viață între sine și puterile Bisericii dătătoare de har, singurele care sunt în stare să umple omul cu viață dumnezeiască și veșnică și să-l treacă din moarte la viață veșnică.

pag. 30:

Vicențiu de Lerin scrie:

Dogmele filosofiei cerești nu se pot supune nici unei schimbări, tăieri sau denaturări, precum în cazul decretelor pământești, care se pot perfecționa numai prin necontenite corecturi și observații62. Commont. prim., n. 22, PL 50, col. 669; n. 21, col. 666.