Domnul a impreunat pazirea tuturor poruncilor cu dreapta credinta, Sv. Maxim Marturisitorul

FILOCALIA
SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI CARE ARATĂ CUM SE POATE OMUL CURĂŢI, LUMINA ŞI DESĂVÂRŞI
Volumul II
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL. Cuvânt ascetic, Capete despre dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, Tâlcuire la Tatăl nostru.

  • carte HUMANITAS, Bucureşti 2009, pag. 24

2. Şi fratele a zis: “Ce porunci trebuie aşadar, să împlinesc, Părinte, ca să mă mântuiesc prin ele? Aş dori să
aud aceasta pe scurt.” Iar bătrânul a răspuns: “Însuşi Domnul a spus după înviere Apostolilor: «Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am
poruncit vouă»” (Matei XXVIII,19-20).
Prin urmare, tot omul care s-a botezat în numele Treimii dumnezeieşti şi de viaţă făcătoare trebuie să ţină toate câte a poruncit Domnul. Din această pricină Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credinţă, ştiind că nu e cu putinţă să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărţită de celelalte. De aceea şi David, având credinţa cea dreaptă, a zis către Dumnezeu: “Spre toate poruncile Tale m-am îndreptat; toată calea cea nedreaptă am urât-o” (Ps. CXVIII,128). Căci toate poruncile Domnului ni s-au dăruit nouă împotriva a toată calea cea nedreaptă. De vom nesocoti aşadar fie şi numai una, ni se va deschide îndată calea păcatului, opusă ei.

————-

  • pdf 2005 pag. 32-33

2. Şi fratele a zis: Ce porunci trebuie aşadar să împlinesc, Părinte, ca să mă mântuiesc prin ele? Aş dori să
aud aceasta pe scurt. Iar bătrânul a răspuns: însuşi Domnul
a spus după înviere Apostolilor: «mergând învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă»37.
Prin urmare tot omul, care s-a botezat în numele Treimii Dumnezeieşti şi de viaţă făcătoare, trebuie să ţină
toate câte a poruncit Domnul. Din această pricină Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credinţă, ştiind că nu e cu putinţă să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărţită de celelalte. De aceea şi David, având credinţa cea dreaptă, a zis către Dumnezeu:
«Spre toate poruncile Tale m-am îndreptat; toată calea cea nedreaptă am urât-o» 38. Căci toate poruncile Domnului ni s-au dăruit nouă împotriva a toată calea cea nedreaptă. De vom nesocoti aşadar fie şi numai una, ni se va deschide îndată calea păcatului, opusă ei.

pdf subnote

37 Matei 28, 19-20.

38 Psalmi 118, 129; Luca 10, 19.

====

P.S. am pus ambele variante ptr. ca este diferenta de text chiar si la virgule