Dovada ca, cei care nu stiu NU SUNT AFECTATI Sv. Maxim Marturisitorul si ereticul Honoriu, dar si Sv. Grigorie de Nyssa ce invata apocatastaza! si DESFIINTAREA punctului 3. Partasia…fara stiinta este tot erezie, din nemarturisirea de necredinta de la Roman a ereticilor Savva-Staicu

Sfântul Maxim Martirisitorul Mediator între răsărit şi apus, edit. Doxologia, Iaşi 2010

pag. 138

1. Chestiunea legată de Honoriu

În partea a treia a Opusculelor teologice şi polemice XX, adresate lui Marin, preot în Cipru, Maxim se străduieşte să respingă orice interpretare monotelistă din prima scrisoare adresată de papa Honoriu al Romei patriarhului Serghie(care în 634 îi adusese la cunoştinţă Psephos-ul şi îl informase despre controversă). În această scrisoare, relatează Maxim, Honoriu scria că: “Pentru negrăita unire a firii dumnezeieşti şi omeneşti […] a pătimit Dumnezeu cu umanitatea şi că S-a coborât din cer cu Dumnezeirea şi prin aceasta a arătat extrema comunicare reciprocă a ambelor firi ale lui Hristos şi ale Fiului cel Unul, adăugând zicând: << De aceea şi mărturisim o voinţă a Domnului nostru Iisus Hristos>>. Această ultimă expresie este în mod formal eretică, însă Maxim se aliniază cu cei care recunosc orthodoxia de fond a lui Honoriu, plasând afirmația întru-un context în care ea apare acceptabilă şi nu se justifică în nici un fel monotelismul. Maxim găseşte o confirmare a interpretării sale făcute scrisorii lui Honoriu şi a orthodoxiei pe care i-o atribuie, în relatarea pe care o face un anume Anastasie la întoarcerea sa dintr-o călatorie la Roma unde se întâlnise chiar cu redactorul scrisorii, avva Ioan11.
Într-o scrisoare adresată lui Petru Ilustrul în 642 sau 643 (Opuscule teologice şi polemice XII), Maxim va confirma poziția sa referitor la papa Honoriu, citându-l printre cei care i-au rugat fierbinte pe monoteliți să renunțe la erezia lor13, punând înaintea numelui acestuia epitetele “mare” şi “sfânt“. La fel va proceda şi în Disputa cu Pyrrhus, când va folosi înaintea numelui lui Honoriu titlul de “cel întru sfinți“16, şi cu papa Ioan IV, a cărui sctisoare, adresată în 641 împăratului Constantin III, o va cita pentru a justifica poziția lui Honoriu17.
Maxim vrea, mai ales, să evite sprijinirea monoteliştilor pe scrisoarea papei şi invocarea acestuia în favoarea tezelor lor18. Fără îndoială, Maxim trebuie să fi facut toate eforturile pentru a înțelege textul lui Honoriu într-o perspectivă ortodoxă. El pare totuşi profund convins de ortodoxia lui Honoriu şi nu poate fi acuzat de rea credință în argumentarea sa, deşi interpretarea pe care el o dă scrisorii nu este evidentă. În orice caz, ea nu i-a convins pe Părinții reuniți la Sinodul al VI-lea ecumenic (681) care, deşi credincioşi pe de altă parte gândirii lui Maxim (până la a repeta literalmente unele din formularile sale în marturisirea de credință) au făcut acestui text al lui Maxim o lectură diferită şi nu au ezitat să-l condamne pe papă ca eretic. Aceasta anatematizare a fost reiterată de papa Leon al II-lea (682-683) în scrisoarea sa adresată împaratului Constantin al IV-lea (682) şi în scrisoarea sa către Ervig, şi a fost reluată până la reforma gregoriană din sec. XI, în mărturisirea de credință pe care o pronunță fiecare papă după întronizarea sa. Dacă hotărârea Sinodului continuă până în zilele noastre să nu fie contestată în Apus şi în Răsărit, comentatorii moderni, punându-se de acord asupra stângăciei formulei, au opinii împarțite asupra adevăratei poziții dogmatice a lui Honoriu.

________

11 Vezi 244B-245A. Maxim va relua aceasta relatare în Disputa cu Pyrrhus, PG 91, 328B-329C întrebând: “Cine a fost interpretul vrednic de crezare al acestei Epistole dacă nu cel ce a şi alcătuit-o ca din partea lui Honoriu şi care trăieşte încă, şi care pe lângă alte virtuți ale lui a făcut să strălucească tot Apusul de dogmele dreptei credințe? Oare celor ce trăiesc în Constantinopol ce le vine în minte? [PSB 81, 1990, p. 342].

13 Sunt desemnați: Sofronie (patriarhul Ierusalimului), Arcadie (arhiepiscop al Ciprului), şi papii succesivi: Honoriu, Severian (638-640), Ioan IV (640-642), şi Teodor (642-649).

16 Pyr., ed. Doucet, p. 584. Această mențune figurează în ediția critică a lui M. Doucet nu apare în textul din PG 91, 328B: unii copişti au eliminat-o dup anatematizarea lui Honoriu de către Sinodul VI ecumenic.

17 Ibidem. Pentru textul Scrisorii lui Ioan IV, vezi Denzinger 496. Interpretarea lui Ioan este totuşi diferită de cea a lui Maxim, căci el consideră că atunci când vorbeşte de o unică voință a lui Hristos, Honoriu se situa exclusiv pe planul voinței umane şi voia să spună că în Hristos nu există opoziție între voința trupului şi voința duhului. Poziția lui Ioan IV este astfel indiscutabil ortodoxă (Vezi Pyr., PG 91, 328B, éd. Doucet, p. 584) [PSB 81, 1990, p. 342].

18 Ceea ce au şi făcut, după cum scrie el în scrisoarea sa către Petru Ilustrul: “ei au pretins a-l avea de partea lor pe marele Honoriu” (Th. Pol., XII, PG 91, 143A).

========================

===Concluzia e Simpla daca era cum au semnat TOTI ereticii ce stiu/is constienti ai gruparii Savva-Staicuştilor ca: pct. 3 al neSinaxei de la Roman din anul 2018

  • PĂRTĂŞIA la erezie cu știință sau FĂRĂ ŞTIINŢĂ este tot EREZIE.”,

Cu Sv. Grigorie de Nisis

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/09/26/cum-sfintii-au-gresit-dar-tot-sfinti-au-ramas/

inseamna ca dupa ei Sv. Grigorie de Nyssa e eretic si in iad si cei ce au fost in PARTASIE CU EL sunt si aceia eretici si tot in iad ! Ori explica foarte Clar Sv. Varsanufie si Ioann ca Sv. Grigorie nu stia ca apocatastaza e erezie si nu a verificat intreband pe Dumnezau sa vada de este erezie sau nu. Deci anathema ROCOR e cea mai limpede si clara in aceasta privinta “acelora care constient au comuniune/PARTASIE…Anathema!” si respecta ceea ce spune Sv. Theodor ca ierahii dau LEGE ei (ierarhii) dau norme in mod canonic pag. 123, Scrisoarea 393 (Dreapta Credinta in Scrierile Sfintilor Parinti vol. I , edit. Sophia 2006 Bucuresti) ori popii ca Savva si Staicu nu pot da LEGI sau marturisiri cu putere de lege sau canoane, dar cine sa se i-a dupa un SINOD CANONIC ORTHODOX 1983 ROCOR??? cu Sv. Moaste ale lui Filaret si Constantin (cei doi ce au participat acolo in 1983). Mai bine sa ne luam dupa mintea unor betivi duhovniceste si flecari ca Savva si Staicu si sa pastram comuniune constienta cu ei(Staicu- Savva) ei fiind plini de erezii si prima lor erezie SEMNATA E PUNCTUL 3 ROMAN ca deh ei is mai de primit decat un Sinod Orthodox Local ce corespunde cu cele intamplate cu Sv. Maxim si Sv. Grigorie. Toti aceia ce nu se leapada de SEMNATURA CONSTIENTA data la Roman in 2018 ERETICI SUNT SI RAMAN!
Dar marturii mai sunt si la Sv. Theodor

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/05/este-scris-tot-cel-ce-va-pacatui-din-nestiinta-se-va-curati3-moise-4-2-astfel-ca-acestia-vor-fi-liberi-de-orice-epitimie-s-a-spus-ca-orice-s-a-pangarit-din-nestiinta-se-curat/

si Kiril de Kazan ce spun acelasi lucru

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/06/17/mitropolitul-chiril-de-kazan-taine-mantuitoare-pentru-cei-care-le-primesc-cu-credinta-in-simplitate-laicii-care-au-o-atitudine-constienta/
===Acu care e nebunul care va avea indrazneala sa spuna ca SVANTUL MAXIM e eretic partas constient la erezie si in iad ca l-a aparat pe acest eretic Honorie crezand ca e orthodox in lucruri de dogma subtile??? Si sa nu se uite ereticii echilibristi Buza si Mihai Chirila si sa o bage pe aia cu Longhin Orthodoxul si la fel de orthodoxul Onufrie ca acestia SE ROAGA CU ERETICI SI PTR ERETICI (Onufrie este rugator cu vaticanist, rabin, uniat, musulmani, schismatic si toata gasca lor de LUPI in piele de oaie, si LONGHIN MINTE oamenii la liturghie ca Onufrie e ortodox videouirile sunt pe net!) , si nu e nici o asemanare intre ERETICII CONSTIENTI LONGHIN SI ONUFRIE si Sv. Maxim care nu era constient de erezia subtila dogmatica a lui Honorie, pe cand la acesti eretici echilibristi totu e pe fata si cu capul descoperit CA SE ROAGA CU ERETICII si pentru eretici si ii dovedeste ucenicul Sv Paisie Aghioritul Batranul Gavriil cele ce urmeaza sunt valabile si ptr cele doua grupari de eretici falsi nepomenitori Buza-Chirila falsi ingraditi Savva-Staicu ca NICI EI NU ACCEPTA SINODUL LOCAL ROCOR 1983 ci doar balariile ce le-au inventat din dracurile=cardurile cnp666, permisele auto cu semnatura electronica666, coduri qr-code666 covid

  • Gheronda Gavriil: Patriarhul Gherman al II-lea al Constantinopolului, care a trăit pe la anul 1200, scrie o scrisoare ciprioților, care credeau că papa e Biserică și le zice: „Vă legiuiesc și vouă, tuturor mirenilor, să fugiți alergând departe de preoții care au căzut în erezia latino-cugetătorilor. Și nici în Biserică să nu vă adunați împreună cu ei, să nu luați Sfânta Împărtășanie din mâinile lor, nici anafură să nu luați din mâinile lor, ci să vă rugați singuri în casele voastre. Altminteri veți avea parte de aceeași osândă ca ei”. Dacă un patriarh sau un arhiepiscop, un episcop nu respectă canoanele apostolice, care interzic slujirea comună și rugăciunile comune cum ereticii, nu respectă canoanele sinoadelor ecumenice și locale, nu respectă ceea ce au spus Părinții noștri, acesta nu este păstor. Ce este? Ne-o spune un mare Părinte din secolul întâi: „Oricine zice lucruri diferite de cele rânduite, chiar și dacă este (în general) vrednic de crezare sau postitor sau face minuni și se nevoiește și profețește, să îți fie ție ca un lup care, îmbrăcat în piele de oaie, omoară și nimicește oile!”. Sfântul Ignatie Teoforul.