Dovada de la Sv. Ioan Gura de Aur ca SOARELE NU ESTE FIX SI NEMISCAT

Cartea: Svântul Ioan Gură de Aur
Scrisori din exil: către Olimpiada şi cei rămaşi credincioşi: despre deprimare, suferinţă şi Providenţă; edit. Deisis, 2008 Sibiu

Pag. 281
11. “…Ce spectacol e mai frumos decât cel al soarelui care sporeşte în tărie după auroră şi într-o clipă luminează cu săgețile razelor sale tot pământul, toată marea, orice munte, orice vale şi orice deal şi tot cerul, dezbrăcând cele văzute de veşmântul nopții şi arătându-ni-le pe toate goale înaintea ochilor noştri?
13. Cum n-ar fi lovit cineva de uimire văzând alergările lui, buna lui rânduială, slujirea lui identică şi neîmpiedicată în atât de lungi perioade de ani, frumusețea lui mereu înfloritoare, claritatea, strălucirea şi puritatea lui care, deşi intră în contact cu atâtea trupuri, nu se întinează cu nimic? Şi vazând pe lângă acestea şi folosul lui de nespus pentru semințe, pentru plante şi trupurile oamenilor, patrupedelor, peştilor, aerului, pietrelor, plantelor, pentru pământ, mare, aer şi simplu spus pentru toate cele văzute?
14. Fiindcă toate au nevoie de el şi se bucură de folosul lui, devin mai bune împărtăşindu-se de el, nu numai trupurile sau plantele, dar şi apele, bălțile, izvoarele şi râurile şi însăşi firea aerului care devine subțire, curățită şi mai transparentă.
15. De aceea şi psalmistul, vrând să arate frumusețea lui, strălucirea lui necontenită, grația lui mereu înfloritoare, floarea lui care nu decade nicicând, fala lui, chipul său frumos şi slujirea lui nicicând părăsită, spune aşa: “În cer Şi-a pus cortul Său”, adică în cerurile înseşi, fiindcă acest lucru îl sugerează vorbind de un cort al lui Dumnezeu, “şi e ca un mire care iese din cămara sa de nuntă” [Ps 18, 5-6].
16. După care arătând uşurința slujirii lui a adăugat: “Veseli-se-va ca un uriaş care aleargă pe calea lui“; arătând apoi felul în care este de ajuns şi de folos pentru toată lumea, spune: “Din vârful cerului e ieşirea lui şi oprire lui până în vârful cerului“; după care arătând utilitatea şi folosul lui pentru toți zice: “Şi nu este cine să se ascundă de căldura lui” [Ps 18, 6-7].
17. Dacă n-ai obosit, poți învăța pronia Lui şi de altundeva: de la nori, de la anotimpuri, de la vânturi, de la mare şi de la feluritele specii din ea, de la pământ şi de la patrupedele din ea, de la reptile, de la zburatoarele care străbat văzduhul, de la animalele de uscat, de la cele amfibii din lacuri, izvoare şi râuri, de la pământul locuit, de la cel nelocuit, de la semințele plantelor, de la pomi, de la plantele din pustie şi de la cele care nu sunt în pustii,…”