Dumnezău, dumnezăire

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

Sinodul din 1351….

Altă sesiune pentru şase puncte dogmatice

p. 306:

35. Iar Sfântul Anastasie [Sinaitul] spune: “Apelativul «Dumnezeu» desemnează în mod evident o lucrare, fiindcă nu înfăţişează însăşi fiinţa lui Dumnezeu, doarece cunoaşterea ei e cu neputinţă; ci apelativul «Dumnezeu»[Theos] ne înfăţişează lucrarea Lui văzătoare [theoretike]”57. Şi tot el mai spune: “Numele «Dumnezeu» nu însemnează fiinţa dumnezeirii, căci aceasta e necuprinsă şi fară nume, ci se spune «Dumnezeu» plecând de la lucrarea lui văzătoare, cum spune sfântul Dionisie, sau de la a alerga [theein] ori arde [aithein]”58…Şi iarăşi acelaşi spune: «dumnezeire» este pronia care vede toate”60. Că pronia e o lucrare, acest lucru e făcut cunoscut şi plecând de la altele, dar mai ales plecând de la cele pe care le scrie Marele Atanasie: “Tatăl şi Fiul nu lucrează după altă şi altă pronie, ci după una şi aceeaşi lucrare fiinţială a Dumnezeirii61.

—————–

57 ANASTASIE SINAITUL, Călăuză 2; PG 89, 53C.

58 Ibid.; PG 89, 53C.

60 DIONISIE AREOPAGITUL, Despre numirile divine XIII, 2; PG 3, 969C.

61 PS. ATANASIE, Cuvântare la Buna Vestire; PG 28, 924BC.