daca mint, mincinosi, minciuna, huleste, potrivnic lui Dumnezeu

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag. 348

Prin urmare, Duhul este Cel ce grăiește, fraților, nu eu, precum ne-a întărit Domnul și ucenicul Său credincios. Iar dacă mint, unde voi fugi de la oânda Sa de la care nu se poate fugi și care e trimisă celor mincinoși spre pierzanie [FA 8, 20]? Căci zice: „Pierde-voi pe toți cei ce grăiesc minciuna” [Ps 5, 7]. Deci precum cine nu crede celui care-i grăiește prin Duhul, păcătuiește și hulește față de Duhul Care grăiește [Mc 3, 29], tot așa cel lipsit de harul de sus al Duhului, dacă va îndrazni să spunăgrăiesc în Duhul Sfânt”, va fi străin de Dumnezeu și potrivnic Lui, ca Simon Magul și adepții lui [FA 8, 18–23]. Cine se împotrivește cuvintelor Duhului[FA 7, 51] este negreșit potrivnic lui Dumnezeu.

—-

P.S. Oare nu is asa si cei ce nu recunosc anathema R.O.C.O.R. 1983 si se comporta de parca nici nu ar exista? potrivnici Duhului Sfant, (Duh Sfant)care prin acei parinti a rostit anathema ecumenismului si celor ce constient au comuniune/partasie?

Mucenic Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei

Sfântul Ierarh Ermoghen, Noul Mucenic

În vremurile antihristului locul idolilor va fi  luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri. Atunci se va face despărţirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaşilor lui Hristos de slugile lui antihrist.

Adevăraţii credincioşi din împărăţia antihristului – societatea vremurilor din urmăvor vieţui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate sectele şi religiile.

Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea “legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă “disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.

Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele Lavrentie de la Cernigov: “atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor găsi anihilaţi în staulul Babilonului şi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi ca nişte criminali înrăiţi, cei ce se răzvrătesc “împotriva umanităţii”, iar în acele vremuri decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile luate de stat.

din Tâlcuire la Apocalipsă de episcopul Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei, Sfânt Ierarh Nou Mucenic asasinat de bolşevici în 1918.