„dupre fire“ si „afara de fire“…Cele bune, ca si cele rele

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE ROMANI, Ioan Chrisostom, Bucureşti 1906

pag. 341

Când tu auzi pe apostol vorbind necontenit „dupre fire“ şi „afară de fire“ sa nu ’ţi închipui că el spune de natura aceasta nestrămutată, ci prin aceste denumiri el invedereaza ceiace este rezonabil şi cuviincios a face cineva, şi ceiace nu este nici cuviincios şi nici rezonabil să facă. Cele bune, ca şi cele rele, nu sunt naturale, ci sunt rezultate numai din voință şi intenţiune.