Echilibristii apostaziati si traducerile lor eretice

Texul Original

http://orthochristian.com/77399.html#sdendnote17anc

Be cautious of the so-called Church Abroad, and know that it is not in the Diptych of the Orthodox Churches.16 It is not a church, but part of the Russian Church.17 Our much-suffering Church held its own in the godless state. To her [the Church] be honor and glory and eternal praise! Our country is not abroad, and our Church is not abroad! Our country has never ceased to exist! We do not have any “abroad” churches.

traducerea dupa ureche eretica:

  • ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2018/09/06/profetia-sfantului-lavrentie-al-cernigovului-despre-schismaticii-ucraineni-de-azi/

Feriţi-vă de aşa numita biserică de peste hotare şi să ştiţi că ea nu este amintită în dipticele Bisericilor Ortodoxe. Ea nu este o biserică [separată], ci o parte a Bisericii Ruse. Multpătimitoarea noastră Biserica a rezistat într-un stat ateu.

=====
Fii atent/precaut cu așa-numita Biserică din Afara Granițelor și cunoaște că nu este în Dipticele Bisericilor Ortodoxe.16 Nu este o biserică, ci parte a Bisericii Ruse.17 Biserica noastră mult-pătimitoare s-a păstrat pe sine în fără-de-Dumnezăul stat/statul ateu. Pentru ea [Biserica] să fie cinstea, slava și lauda veșnică! Țara noastră nu este în afara granițelor, iar Biserica noastră nu este în afara granițelor! Țara noastră nu a încetat niciodată să existe! Nu avem biserici “în afara granițelor”.

=======Dupa cum se vede echilibristii apostaziati de aceea se feresc de R.O.C.O.R. ptr. ca mintea lor lipsita de har face traduceri eretice, una este:

  • feriti-va

si alta

  • fii atent