Ecumenistul Eretic Staicu Ciprian INVATA pe 14 februarie 2021 EREZIA ca Biserica se INTINEAZA

Ecumenistul Eretic Staicu Ciprian
corectează Dumnezăiasca
Scriptură şi Svînţii ÎNVĂŢÂND pe
14.02.2021 cu capul descoperit
EREZIA că Biserica se întinează

SFÂNTUL TEOFILACT AL
BULGARIEI TÂLCUIREA
EPISTOLELOR CĂTRE
TESALONICENI, TIMOTEI,
TIT ŞI FILIMON, edit.
Sofia, pag. 267

“Pentru că Biserica Creştinilor este trup al lui Hristos şi este fecioară frumoasă şi foarte împodobită, fără să aibă vreo întinăciune sau zbâcitură de răutate, “căci Hristos – zice – a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru dânsa ca s-o înfăţişeze Sie-Şi Biserică slăvită, neavând întinăciune, sau zbârcitură sau ceva din cele ca acestea”