Scopul episcopilor de tara(horepiscopi)

Cartea: Dr. Nicodim Milaș, CANOANELE BISERICII ORTODOXE, ÎNSOȚITE de COMENTARII, VOL II PARTEA I (Canoanele sinodale locale), ARAD Tipografia Diecezană 1934

pag. 15 pdf 25

Canonul 13 [Antiohia]

horespiscopi…Pentruca creștinismul să se propage cât mai mult și mai ales pentruca să se pună stavilă răspândirii eresului gnostic în epoca primară a Bisericii, se puneau episcopi ortodocși pretutindeni, chiar și în localitățile cele mai mici, spre a propovedui credința în Hristos și spre a întări poporul în credință, spre a îmbărbăta clerul ortodox la luptă împotriva ereticilor și spre a pune pretutindeni presviteri și alți clerici. Așa dară existau episcopi din cetăți și episcopi dela țară