Epistola 38 Sfantul Theodor Studitul (partial)

(Sfântul) Teodor Studitul

În apărarea sfintelor icoane, edit. DEISIS Sibiu 2017, pag.133-134:

Chiar şi pentru un iconodul convins ca Teodor Studitul, al cărui unchi şi părinte duhovnicesc fusese prezent la Niceea, dar care era împreună cu studiții împotriva politicii de “economie” față de episcopatul simoniac practicat de patriarhul Tarasie, “sinodul lui Tarasie” era, înainte de reizbucnirea iconomahiei în 815, un simplu sinod local. O scrie explicit în Epistola 38 trimisă fiului său duhovnicesc Arsenie în 809, în care afirmă explicit:

  • Roma n-a încuviințat acestea [reintegrarea episcopilor simoniaci], nici nu are acest sinod ca ecumenic, ci ca unul local [topikēn] şi care a îndreptat căderea celor de aici; fiindcă în sinod n-au şezut nici reprezentanții celorlalți patriarhi; romanii fiind trimişi din altă pricină, nu pentru sinod, drept pentru care au fost şi depuşi, cum se spune, când s-au întors acasă de către [Adrian I] cel care i-a trimis, deşi au invocat faptul că au fost forțați, iar cei din Orient, deşi au fost îndemnați şi traşi de cei de aici, n-au fost trimişi de patriarhi, nici n-au plecat decât mai târziu, evident din pricina temerii de neamul păgân [arab]. Cei de aici au făcut asta ca să convingă mai mult poporul care era în erezie să fie ortodox plecând de la faptul că s-ar fi întrunit, chipurile, un sinod ecumenic.127

nota 127 Ed. G. Fatouros, Theodori Studitae Epistuale (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 31), Berlin, 1992, p. 110-114 ( PG 99, 1044-1045).Cf. şi P. Henry, “Initial Eastern Assessments of the Seventh Ecumenical Council”,Journal of Theological Studies 25 (1974), p. 75-99.