Epistola Sv. Athanasie catre Ruffinian: se supuneau pentru frica [ca] oamenii ar putea sa fie stricati [de eretici]

Părinții Niceeni și Post-Niceeni ai Bisericii creștine A DOUA SERIE, Philip Schaff

pag. 1452-1453

EPISTOLA SV. ATHANASIE CĂTRE RUFFINIAN.

(Găsită tradusă ca Epistola LV. în Vol. IV. a Părinților Niceeni și Post-Niceeni (Seria 2d) pp. 566 și 567.)

S-a stabilit prin sinoduri din Grecia, Spania, Franța, că ei care au căzut, sau au fost conducători ai relei-slăviri [Arianism], să fie iertaţi după ce se pocăiesc, dar că ei să nu aibă locul clerului; dar că ei care au fost doar atraşi cu forţa, sau care se supuneau pentru frica [că] oamenii ar putea să fie stricaţi [de eretici], să aibă și locul clerului de asemenea. Lasă oamenii care au fost înșelați, sau obligați să fie iertaţi, după ce se căiesc și să pronunțe anathema împotriva greșelii lui Eudoxie și Euzoie, conducători ai Arienilor (care afirmă că Hristos este o creatură); și după mărturisirea credinței Părinților de la Niceea, și că niciun sinod nu poate prejudicia aceea.

——-

The Nicene and Post-Nicene Fathers
of The Christian Church
SECOND SERIES, Philip Schaff

pag. 1452-1453

THE EPISTLE OF ST ATHANASIUS TO RUFFINIAN.

(Found translated as Epistle LV. in Vol. IV. of the Nicene and Post-Nicene Fathers (2d Series) pp. 566 and 567.)

It has been determined by synods in Greece, Spain, France, that they who
have fallen, or been leaders of impiety [Arianism], be pardoned upon repentance, but that they have not the place of the clergy; but that they who were only drawn away by force, or that complied for fear the people should be corrupted, have the place of the clergy too. Let the people who have been deceived, or forced, be pardoned, upon repentance and pronouncing anathema against the miscreancy of Eudoxius and Euzoius, ringleaders of the Arians (who assert that Christ is a creature); and upon professing the faith of the Fathers at Nice, and that no synod can prejudice that.