Ereticii Teofan Savu, Teoctist, Nifon la messa papistasa cu Ioan Paul II, ruga comuna si Crez