Evagrie despre cercetare, prosternare inaintea Satanei, gand necurat, dogma falsa, nedreptate, buze mincinoase

EVAGRIE PONTICUL SCOLII LA PILDE ŞI ECCLESIAST, EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ BUCUREŞTI – 2017

pag. 5

Cuvânt înainte

Discipol al celor doi Macarie din Egiptul Patericului egiptean, fidel ucenic al Sfinţilor Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, Evagrie Ponticul a fost un personaj nu lipsit de contradicţii şi controverse…Chiar dacă doctrina sa a fost şi este încă subiect de dispută, fiind chiar condamnat la un anumit punct al istoriei (la Sinodul al V-lea Ecumenic)

pag. 218

IX, 1 1-2. Căci toate acestea le-am pus în inima mea şi inima mea le-a văzut pe toate acestea.

68. Omul „pune” lucrurile „la inimă” când se apleacă spre cercetarea lor, iar apoi inima cunoaşte lucrurile; şi asta o arată versetul: „Mi-am înconjurat inima pentru a cunoaşte”129. Într-adevăr, „înconjoară” lucrul cine îl „pune la inimă” prin cercetare, precum şi inima care îl cunoaşte. Dar mai trebuie să se ştie şi aceasta: nu pe toate cele pe care le înconjoară omul le şi cunoaşte inima; pentru că cercetăm multe, dar cunoaştem puţine130.

129 Ecclesiastul 7, 25.

130 În această scolie Evagrie explică diferenţa dintre tipul de cunoaştere intelectualist şi cel experienţial, considerat singurul deplin. Multa erudiţie nu aduce o veritabilă cunoaştere, ci una mai degrabă informaţională, ba de multe ori predispune la îngâmfare dacă nu e însoţită de smerita-cugetare. În acelaşi timp, cunoaşterea raţională este un prim pas necesar spre cunoaşterea profundă a lucrurilor, la care însă nu trebuie să ne autolimităm.

=========

pag. 159-160

XXV, 26. Aşa cum cineva ar astupa un izvor şi ar murdări apa la ieşire, tot aşa nu-i frumos ca dreptul să se prosterneze înaintea celui necinstitor.

317. Dintre reprezentările minţii, unele se numesc „prosternări”, altele „ridicări”, altele „şederi”, iar altele „stări în loc”. De asemenea, unele se numesc „plimbare”, iar altele „obstacole”; unele sunt aspre, altele moi, unele bine-mirositoare şi dulci, altele amare, unele netede şi drepte, altele strâmbe. Şi, iarăşi, unele dintre reprezentările mentale ale minţii se numesc „spini” şi „buruieni”, altele „lumină” şi „întuneric”, „viaţă” şi „moarte”, „boli” şi „sănătate”; iarăşi, altele se numesc „minciună” şi „adevăr”, iar Scriptura dă multe alte denumiri sufletului şi reprezentărilor sale mentale. Iar cele pe care le spune despre suflet, ca să amintim doar câteva din multe, sunt acestea: „minte”, „suflet”, „inimă”, „om”, „bărbat”, „femeie”, „rob”, „casnic”, „tată”, „fiu”, „duh”, „ochi”, „gură”, „buză”, „limbă”, „gâtlej”, „pântece”, „sân”, „braţ”, „deget”, „pom”, „nas”, „oaie”, „ied”, „păstor”. Mai sunt şi multe alte nume date sufletului, dar care nu pot fi acum înfăţişate, pentru că forma scoliilor nu îngăduie multa vorbire. Aşadar, în acest verset, mintea „dreaptă” e cea care „se prosternează înaintea” Satanei atunci când primeşte un gând necurat sau o dogmă falsă. Însă David zice: „Înaintea Lui378 se vor prosterna toţi cei care se coboară pe pământ”379. Dar această prosternare înaintea Lui380 cuprinde în ea cunoştinţa adevărată şi gânduri curate.

378 Aici se face referire la Dumnezeu.
379 Psalmul 21, 34.
380 Evagrie pune în antiteză cele două feluri de închinări.

https://ayeayeeye20.wordpress.com/2020/11/16/sv-vincentiu-de-lerini-talcuieste-cine-sunt-acei-alti-dumnezaii-adica-inovatiile-si-sa-le-slujim-lor-inseamna-sa-le-credem-si-sa-le-urmam-lor/

=====

pag. 162

XXVI, 15. Leneşul care-şi ascunde mâna în sân n-o va putea duce la gură.

325. Dacă „pomul vieţii creşte din roadele dreptăţii”386, atunci nimeni care ascunde dreptatea în nedreptate nu va mânca din acest pom.

386 Pildele 11, 30.

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/06/17/mitropolitul-chiril-de-kazan-taine-mantuitoare-pentru-cei-care-le-primesc-cu-credinta-in-simplitate-laicii-care-au-o-atitudine-constienta/

==========

XVII, 7. Buzele drepte nu i se potrivesc nebunului, nici buzele mincinoase dreptului.

156. „Căci ce părtăşie are dreptatea cu fărădelegea sau lumina cu întunericul?”207

207 2 Corinteni 6,14.