fara aprobarea unui sinod ecumenic canoanele unui sinod provincial nu pot avea obligativitate generala pentru Biserica intreaga

Dr.Nicodim Milaş CANOANELE BISERICII ORTODOXE ,VOL. I PARTEA II, Arad 1931

pag. 187

Motivul emiterii acestui canon fost conştiinţa generală despre necesitatea ca în conformitate cu uzul Bisericii şi cu importanţa canoanelor existentente deja să se confirme prin votul Bisericii ecumenice caracterul canonic al acelor canoane cari s’au dat unele sinoade. Aceasta era cu atât mai necesar, deoarece normele, cari alcătuiau o colecţiune şi cari au fost supuse sinodului dela Calcedon, în cea mai mare parte au fost date de sinoade provinciale şi aveau importanţă numai pentru câte o Biserica provincială, iar nu pentru cea ecumenică; şi pentruca să poată obţine importanţa aceasta referitoare la Biserica ecumenică, trebuiau să fie confirmate de către un sinod ecumenic. Părinţii dela Calcedon, având intenţiunea de a păstra unitatea bisericească necesară atât în privinţa chestiunilor de credinţă cât şi în privinţa disciplinei bisericeşti, şi pe lângă aceasta ştiind că fără aprobarea unui sinod ecumenic canoanele unui sinod provincial nu pot avea obligativitate generală pentru Biserica întreagă, mai departe deoarece între canoanele sinoadelor provinciale ţinute la răsărit au găsit astfel de norme, cari puteau avea influinţă salutară pentru Biserica întreagă, au dat canonul prezent…

===

P.S. sa zicem ca unii ca, canonul 15 I-II nu e obligatoriu ca nu fu’ confirmat de Sinod Ecumenic ca obligatoriu, dar can. 31 Ap. din care e inspirat can. 15, nici acela nu e OBLIGATORIU? ptr. ca e Confirmat ca Obligatoriu de:

  • Can. 1 Sin. Ec. IV Calcedon, pag. 186
  • Can. 2 Sin. Ec V-VI Trulan, pag. 305
  • Can. 1 Sin. Ec. VII Constantinopol, pag. 490