femeile ce locuiesc cu ereticii sau cu paganii

SFÂNTUL SIMEON ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

VOLUMUL II, edit. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților 2003

pag. 230

ÎNTREBAREA 47
Ce sunt miridele, şi ce folos aduc că se scot? Trebuie a scoate miridă pentru femeile ce locuiesc cu ereticii sau cu păgânii?

Miridele cele pentru sfinţi să se scoată din celelalte prescuri şi pentru credincioşii cei ce le-au adus, şi să aibă grijă să scoată miridă pentru fiecare ceată a sfinţilor şi pentru toţi împreună, şi pentru fiecare dintre credincioşii cei ce le-au adus, afară numai din cei ce vor fi făcând fărădelege şi vor fi păcătuind la arătare, pentru că miridele sunt în locul feţelor acelora ce le aduc şi se face acestora împărtăşire nevăzută cu
Hristos. Drept aceea, nu trebuie a primi prescurile celor ce fac păcate la
arătare şi nu se părăsesc, nici ale muierilor, de ar fi credincioase şi drept
slăvitoare, dar locuind împreună sau cu bărbaţi păgâni sau cu eretici. Iar
lumânările şi untuldelemn se cade a se primi de la dânsele întru nădejdea
mântuirii lor, şi paraclise şi rugăciuni pentru dânsele să nu pregete a face, ci să le poruncească lor a face milostenie. Miridă însă să nu scoată pentru dânsele, nici să le cuminece, fară numai la sfârşit, după ce va face Maslu pentru dânsele. Aghiazmă şi anaforă însă să ia după vreme de se vor
mărturisi că sunt credincioase, întru sfinţirea şi nădejdea mântuirii lor,
pentru ca să nu cadă în păcatul cel mare şi de moarte al deznădăjduirii, văzând că sunt lepădate de tot de Biserică.