Ereticul omul minciunii sau cei cu pseudo-învățături(minciuno-învățături)/ cei cu învățături mincionase ca în pseudo-sinodul din Creta 2016

Psalmul 5 (Biblia Anania) pag.623 :
6 pe cei ce grăiesc minciuna Tu îi vei da pierzării,pe omul ucigaș și viclean îl urăște Domnul d.
d) Fericitul Ieronim crede că omul pacătos (ucigaș, viclean), deși urât de Dumnezeu, rămâne încă viu (deci, capabil de pocăință și îndreptare), pe când omul minciunii, care nu e altcineva decât ereticul, e destinat pieirii, adică unei condamnări sufletești definitive, ca unul care se nimicește pe sine și-i atrage și pe alții către pieire.