fiecare eretic impreuna cu ceilalti hulitori, de va ramanea in eres, nu are iertaciune

SFÂNTUL SIMEON ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

VOLUMUL II, edit. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților 2003

pag. 253

ÎNTREBAREA 78

În ce chip celui ce huleșle asupra Duhului Sfânt nu i se va ierta păcatul nici acum, nici în veacul cel viitor? Oare în veacul viitor se dă iertăciune? Sau mai mare este Duhul decât Tatăl și decât Fiul?

A zice că cel ce hulește asupra Duhului Sfânt nu se va ierta, nici acum, nici în veacul ce va să fie, aceasta arată nu că este în veacul ce va sa fie vreo iertăciune, și că ce este neiertat de aici, și acolo va fi neiertat. Mai vârtos aceasta arată, că nu va fi acolo iertăciune până nu se va face mai înainte de aici. Drept aceea, și până la sfârșitul vieții este pocăință; și cu aceasta Duhul Sfânt nu este mai mare decât Tatăl și decât Fiul, ci mai vârtos întocmai într-o ființă se arată; că nu pentru altceva a zis Mântuitorul aceasta fără numai pentru dumnezeiasca putere și lucrare, prin care făcea semnele, și pe draci din oameni îi gonea, care putere și lucrare este de obște a Părintelui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Deci hotărârea aceasta pe care a zis-o Mântuitorul, este împotriva celor ce hulesc, împotriva Treimii, și fiecare eretic împreună cu ceilalţi hulitori, de va rămânea în eres, nu are iertăciune, că zice: “Cel ce huleşte asupra Fiului Omului se va ierta lui”,
adică, hulind omenirea, pentru că-l vedeau iudeii atuncea pe El cu adevărat
om cu trupul, şi mai mult decât ceea ce se vedea nu putea să se suie cu gândul să priceapă, şi păcatul pentru aceasta îl ierta, precum şi pentru cei ce L-au răstignit se ruga, iar a zice cineva hulind cum că Dumnezeieştile
minuni le facea cu Belzebut, şi Dumnezeiasca putere a o lepăda, aceasta o zice că este neiertată, însă numai celor ce nu vin la credinţă este neiertată, iar tot cel ce crede şi se botează, mântui-se-va. Pentru aceasta mulţi zic din
sfinţi şi Pavel mărturiseşte, care mai înainte a fost hulitor şi mai pe urmă propovăduitor al lui Hristos.