fii ai intunericului

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag. 292-293

…căci cei ce au primit harul au primit o lumină a lui Dumnezeu și pe Dumnezeu Însuși, precum a spus Lumina, Hristos: „ Voi locui și voi umbla întru ei” [2 Co 6, 16].

Căința, ușa intrării în lumină

Iar cei ce n-au pătimit sau n-au fost învredniciți încă de aceasta, sunt cu toții încă sub Legea dinaintea harului [Ga 4, 5-21], robi [Ga 4, 7] și ucenici ai unor robi și auzitori ai Legii [Rm 2, 13] și copii ai slujnicei [Ga 4, 31] și fii ai întunericului [Ef 5, 8; 1 Tes 5, 4-5], chiar dacă sunt împărați și patriarhi, arhierei și preoți, stăpânitori și stăpâniți, mireni sau monahi, pustnici sau egumeni, săraci sau bogați, bolnavi sau sănătoși cu trupul. Fiindcă toți cei ce șed în întuneric [Lc 1, 79] sunt fii ai întunericului și nu vor să se pocăiască.