Harul nu se va inradacina acolo unde

MARI STAREŢI RUŞI vol. 2, Bucuresti, edit. Sophia 2009

Stareţul Sava (1898-1980)

pag.295

Cel mai ades Dumnezeu ne trimite suferinţe din cauza păcatelor noastre şi acestea părăsesc sufletul imediat ce s-a pocăitHarul nu se va înrădăcina acolo unde este râs, lux, clevetire, grăire în deşert, trândăvie, duşmănie, invidie, hulă şi celelalte slăbiciuni obişnuite ale noastre.