Sf.Nicodim Aghioritul inovatia cu paharul si painea de la Nunta

În Hristoiția veche pag 68-69 Cuvantul III subpunctul 26 si Hristoiția cea noua pag 79

7) când se vor cununa, trebue întâi preotul cel care îi va încununa, să ia vreme ca să facă sfânta
Liturghie, şi după ce va face sfânta Proscomidie, să iasă afară din Altar, aşa cum este îmbrăcat
cu toate sfinţitele veşminte, şi aducând bărbatul si femeia în mijlocul bisericii, aci să-i
încununeze după aşezământul din Molitfelnic; însă, să nu umplă paharul cu vin si pâine de
obşte şi să le dea să bea, după cum e scris în Molitfelnic, pentru că acesta este un obiceiu nou, pe
care l-au adăogat oarecari neînvăţaţi, (în Molitfelnic), în loc de Dumnezeeasca Impărtăşire, pe
care se cuvine a o primi cei de curând căsătoriţi, când nu au nici o opreală canonicească;