“mai mult sa cinsteasca invoirea si unirea Bisericii decat pe pandirea vremilor” sau cum stilistii eretici bosv/bosvr au pus mai presus calendaru decat unirea Bisericii 

—–

Iar a dezbina cineva Biserica, şi a se împotrivi cu prigonire şi a face împerechieri şi desperechieri, şi a deosebii pre sine-şi pururea de Obştescul Soborul Bisericii, aceasta este păcat neiertat, şi de prihană vrednic, şi are multă muncă şi pedeapsă.

—–
Dumnezeiescul Hrisostom numeşte schismatici pe latini, pentru că din nou au izvodit pascalia lor şi calendarul, nu pentru că nu este aceasta după ismeria dreaptă. Pentru că şi noi vedem că ismeria au rămas cu adevărat 11 zile înapoici pentru că aceştia s-au deosebit de noi, care este o vinovăţie neiertată, după acest Sfânt.

a posti cineva şi a face Paştile în această vreme, ori în aceea, după 21 a lui martie, să zicem precum facem noi, ori după 11 a lui martie, precum fac latinii, aceasta nu este vinovăţie.


Nu poartă grijă Dumnezeu şi Biserica pentru acest fel de pândire a vremilor şi a zilelor, decât pentru singură unirea şi Paşti.

—–

Pidalion 1844 Edit.Credința strămoșească, 2007, pag.42-45

CANONUL 7 (Prăznuirea Paștilor)
Dacă vreun Episcop ori prezbiter, ori diacon, Sfânta zi a Paştilor mai-nainte de primăvăreasca isimerie[echinocțiu] cu iudeii o va săvârşi, să se caterisească.

[Apostolic, can. 70, 71; Sobor 6; 11; Anti. 1; Laod. 37, 38; Cart. 60, 81, 117]
TÂLCUIRE 

Două isimerii(42) (echinocţii) face soarele în an, adică una în timpul primăverii, iar alta în timpul toamnei. Şi să zic isimerii  (echinocţii), fiindcă atunci întocmai este ziua cu noaptea, şi dimpotrivă, noaptea cu ziua. Şi echinocţiul de toamnă (tomnateca isimerie), se face în luna septembrie, când soarele intră în prima miră (lună plină) a zodiei ce se cheamă cumpănă. Nu acea în stele şi simţită, ci acea fără de stele şi gândite. Iar echinocţiul de primăvară (isimeria cea de primăvară), se face în luna martie, când soarele intră în prima miră (lună plină) a zodiei ce se cheamă Berbec, nu acelui simţit şi în stele, a celui ce este schimbăcios, ci a celui gândit şi fără stele ce este neschimbat după astronomi. Deci echinocţiul de primăvară, pentru nepotrivirea a însăşi mişcării soarelui de la apusuri către răsărituri, nu se face totdeauna întru una şi aceeaşi zi, ci, în vremea Sfinţilor Apostoli, era în 22 a lui martie după rânduiala aceloraşi Apostoli (cartea 5, cap 17), ori după alţii în 23. Iar în timpul primului Sobor a toată lumea, era în 21 martie, după Sevastos şi alţii. Şi acum în vremurile noastre, se face în 11, ori şi 10 a lui martie (că după astronomii vechi, Ptolemeu şi alţii, o noapte şi o zi se pogoară în 300 de ani şi ceva puţin mai mulţi, iar după cei mai noi, o noapte şi o zi se pogoară în 134 de ani; precum se vede în cartea numită „Tomos agapis”, foaia 540). Acestea aşa mai înainte fiind cunoscute, Canonul acesta Apostolesc rânduieşte, ca orice Episcop ori prezbiter ori diacon ar prăznui Sfintele Paşti mai înainte de echinocţiul de primăvară, împreună cu paştile iudeilor, să se caterisească (fiindcă iudeii cei mai înţelepţi, păzeau să prăznuiască după echinocţiu paştile, după Vlastar, precum a rânduit Moise aceasta). Iar cei mai ţărănoşi(neascultători), o prăznuiau înainte de echinocţiu, după cum arată Canonul acesta, şi după urmare de două ori întru acelaşi an prăznuiau Paştile, precum se însemnează aceasta în epistolia împăratului Constantin, ca pentru Paşti(43), ce se află în cartea 1 a istoriei lui Teodorit, capitolul al 10-lea şi al 9-lea cum zic alţii. Dar când să se săvârşească aceasta? După echinocţiu şi după paştile legii vechi. După echinocţiu, căci echinocţiul fiind măsură despărţitoare a unui an deplin, dacă înaintea echinocţiului vom prăznui, facem de două ori Paştile întru acelaşi an, şi după urmare de două ori însemnăm moartea Fiului lui Dumnezeu, iar de o vom prăznui după echinocţiu, numai un Paşti facem în an, şi prin urmare o moarte a lui Hristos vestim. Pentru aceea şi însuşi Apostolii în aşezământurile lor (cartea 5, cap 17) acestea zic: „Se cade voi fraţilor zilele Paştilor cu scumpătate a le face, cu toată sârguinţa, după schimbarea echinocţiului, ca nu de două ori în an a unei pătimiri să faceţi pomenire, ci odată în an, Aceluia ce o dată a murit. Şi iarăşi după paştile iudeilor, întâi, ca înainte să fie închipuirea, adică junghierea Mielului, şi apoi să urmeze ceea ce se închipuia, adică Moartea Domnului şi Învierea.” Încă şi alta, ca să nu o prăznuim în altă zi a săptămânii precum prăznuiesc iudeii, în oricare zi se întâmplă 14 a lunii, ci totdeauna Duminică, precum şi aceasta în acelaşi loc Apostolii o zic. Că pentru aceasta şi câteodată când se întâmplă a fi legiuitele paşti (ale iudeilor) în zi de Duminică, noi nu prăznuim întru aceeaşi Paşti ci în viitoarea Duminică, ca să nu prăznuim împreună cu iudeii. Fiindcă şi după însuşi adevărul lucrurilor, atunci întâi iudeii paştile lor au prăznuit, şi apoi Învierea Domnului s-a făcut, al cărui chip şi aducerea aminte aduc Paştile care pe tot anul acum noi le prăznuim.

SIMFONIE

Şi cum că cu iudeii nu se cade a împreună prăznui, ori darurile sărbătorilor lor şi azimele a le primi, şi Apostolescul Canon 70 ci şi 37 şi 38 al celui din Laodiceea rânduieşte. Ci nici se cade a ne ruga împreună cu ei, după Apostolescul Canon 65, nici untdelemn a aduce în sinagoga lor, după Apostolescul Canon 71. Şi cateriseşte pe cei hirotesiţi Canonul 1 al Soborului din Antiohia pe care nu păzesc hotarul cel pentru Paşti a întâiului sobor, ci o săvârşesc cu iudeii. Iar Canonul 60 şi 81 şi 117 a celui din Cartagina rânduieşte pentru zilele Paştilor când să se afle, şi unde să se scrie, şi la ceilalţi să se spună. Iar Canonul 11 al Soborului 6 opreşte încă şi de a chema vreun creştin pe iudei spre lecuire, ori a se scălda cu dânşii.
 

Subnota(42) Pentru aflarea Paştilor, îndreptare prea aleasă şi care nu se putea a se face mai bine, zice Matei Vlastar, au aşezat şi au dat Sfântul şi de toată lumea Soborul 1, după Canonul 1, al Soborului din Antiohia. Care în Canoanele Soborului 1 nu se află. Dar, precum zice Valsamon, se află în Practicalele aceluia. Dar se află şi acum şi la Matei Vlastar, şi în Sfintele Evanghelii tipărite, şi în alte cărţi multe. Deci lăsând noi ca pe amănunţita cunoştinţă a Pascaliei aceasta a o învăța deosebit şi chiar Pascaliocuvântătorii noştri, atâta numai zicem la această subînsemnare, cum că patru oarecare de nevoie se caută pentru Pasca noastră:

1. Că Pasca trebuie a se face totdeauna după izmeria primăverii.

2. Că nu se cade a se face întru aceeaşi zi cu legiuita pască a Iudeilor. (care amândouă acestea ce  hotărăsc de acest al 7 -lea Apostolesc Canon.)

3. Ca să nu se facă chiar şi nehotărât după izmerie, ci după cea întru lună plină a lui Martie, care se va întâmpla după izmerie.

4. Ca să se facă în întâia duminică ce se va întâmpla după lună plină. (Iar aceste două din predanie le avem, şi nu din Canon). 

Drept aceea ca să se păzească câte patru rânduielile acestea de o potrivă în toată lumea, şi să prăznuiască creştinii întru această vreme, şi întru această zi Sfintele Paşti, şi să nu aibă trebuinţă în fiecare an de astronomi, şi de soboare, au întocmit de Dumnezeu înţelepţiţii Părinţi dreptarul cel pentru Paşti. Dar însemnează că, pentru nerânduiala mişcării Lunii (în greceşte, anomalia) nu se păzeşte a patra rânduire totdeauna, ci câteodată se calcă. Fiindcă după acestaşi Vlastar, după 300 de ani, cu două zile după întâia lună plină, urmează a se face legiuita Pască în zi de duminică. Iar aceste două zile, care prisosesc din nerânduiala aceasta adăugându-se, trec uneori peste duminica I care se întâmplă după luna plină a lui Martie, în care duminica aceea noi prăznuim Stâlpările, şi în cea viitoare facem Paştile. Iar din această puţină călcare, nici o abatere din blagocestie, nici ceva necuviincios, ori primejdie sufletească nu urmează. Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom, (în cuvântul către cei ce postesc la Paştile cele dintâi) zice: Scumpătatea timpului, şi pândire a zilelor, Biserica lui Hristos nu ştie. Fiindcă de câte ori mâncăm Pâinea aceasta de viaţă făcătoare, şi Paharul acesta, vestim moartea Domnului. Și Paşti săvârșim. Ci fiindcă la Soborul 1 sau adunat Părinţii şi au rânduit când să se facă Paştile, cinstind Biserica pretutindenea învoirea şi unirea, au primit rânduiala pe care ei au făcut. Deci trebuia după Hrisostom, şi latinii mai mult să cinstească învoirea şi unirea Bisericii decât pe pândirea vremilor (adică pe a ismeriei, care s-au pogorât acum la 11 Martie, fiind în vremea Soborului 1 la 21 Martie). Şi să prăznuiască Paştile cu noi, şi să nu necinstească pe acei 318 de Dumnezeu purtători Părinţi, care o au legiuit aceasta după Dumnezeiasca luminare, socotindu-i pe aceştia ca pe nişte fără de minte, şi ocărând Biserica, pe Maica noastră a tuturor. Că, (zice după urmare Hrisostom) de ar fi şi greşit Biserica, negreşit nu s-ar fi pricinuit atâta mare vină din amărunta paza aceasta a vremii, cât de mare rău s-a pricinuit din osândirea aceasta, şi din dezbinarea cea din Catoliceasca Biserică. Fiindcă zice: „Nu poartă grijă Dumnezeu şi Biserica pentru acest fel de pândire a vremilor şi a zilelor, decât pentru singură unirea şi Paşti.” Şi vezi iubitule, cum Dumnezeiescul Hrisostom numeşte schismatici pe latini, pentru că din nou au izvodit Pascalia lor şi calendarul, nu pentru că nu este aceasta după ismeria dreaptă. Pentru că şi noi vedem că ismeria au rămas cu adevărat 11 zile înapoi, ci pentru că aceştia s-au deosebit de noi, care este o vinovăţie neiertată, după acest Sfânt. zice întru acelaşi cuvânt: a posti cineva şi a face Paştile în această vreme, ori în aceea, după 21 a lui martie, să zicem precum facem noi, ori după 11 a lui martie, precum fac latinii, aceasta nu este vinovăţie. Iar a dezbina cineva Biserica, şi a se împotrivi cu prigonire şi a face împerechieri şi desperechieri, şi a deosebii pre sine-şi pururea de Obştescul Soborul Bisericii, aceasta este păcat neiertat, şi de prihană vrednic, şi are multă muncă şi pedeapsă. Că trebuie să ştie ei că şi Soboarele cele de toată lumea, care s-au făcut după cel întâi, şi ceilalţi Părinţi, vedea cu adevărat şi ei, ca niște înţelepţi ce erau, că mult s-au pogorât ismeria. Dar însă n-au voit a o strămuta din 21 martie, unde o au găsit Soborul 1, cinstind mai mult pre învoirea şi unirea Bisericii, decât pre amărunţimea ismeriei, care nu pricinuieşte, nici la aflarea Paştilor noastre vreo tulburare, nici vătămarea blagocestiei. Iar mai ales că, amărunţimea aceasta pricinuieşte latinilor două necuviinţe mari, adică, a prăznui ei Paştile, ori cu iudeii, care este împotriva Apostolescului Canonului acestuia, ori mai înainte de iudei. Şi cum că mai mult place lui Dumnezeu rânduiala Paştilor, şi, în scurt a zice, a calendarului nostru, decât rânduiala Paştilor şi calendarul latinilor, este văzut din minunile ce au arătat şi arată până acum pentru aceasta. Că şi în părţile Iliupolei cei din Egipt, (Heliopolis), unde sunt piramidele cele două mari, în fiecare an lucrează Dumnezeu o minune ca aceasta: Adică în seara Joii celei Mari a noastre (nu a latinilor) pământul varsă moaşte şi oase vechi de oameni, de care se umple un câmp lat, care stau până în Joia Înălţării, şi atunci să ascund şi nicidecum se văd, până iarăşi la Joia cea Mare. Aceasta nu este vreun basm ci adevărat lucru, şi mărturisit de istoricii vechi şi noi, iar mai ales de Gheorghie Coresie Hiotul, şi de pururi pomenitul Nectarie Patriarhul Ierusalimului, care în Hronograful Arăbesc îl povesteşte în foaia 266 şi cu ochii săi l-au văzut, precum din cele ce zice mai jos se vede. (Iar oasele aceste omeneşti mai înainte vestesc învierea morţilor ce va să fie, precum le-a văzut şi proorocul Iezechia). Dar scrie şi pomenitul Coresie, că Pashasin scria către papa Leon (precum s-a arătat în epistola 63 a lui Leon), cum că prăznuind oarecând Paştile Răsăritenii, adică în 22 a lui martie, iar Apusenii în 25 a lui martie, un izvor de apă fiind uscat mai înainte, s-a umplut de apă în 22 a lui martie la Paştile Răsăritenilor noaptea, adică, şi nu la Paştile latinilor. Vezi pe Dositei în cartea 12 pentru Patriarhii cei ai Ierusalimului, care povesteşte de o minune ce s-a făcut la Belgrad, adeveritoare calendarului nostru, şi surpătoare calendarului latin, pe care a văzut-o Paisie, Patriarhul Ierusalimului, adică, un aluat ce s-a plămădit de o latină în ziua Proorocului Ilie, s-a prefăcut în piatră uşoară numită chisira.

Subnota (43)

 Că marele Constantin cel întocmai cu Apostolii, pe lângă alte bunătăţi ce a făcut a adaos şi aceasta, să roage pe întâiul sobor a toată lumea să rânduiască ca să se prăznuiască Sfintele Paşti în toată lumea întru una şi aceeaşi zi. nu au suferit fericitul să vadă pentru praznicul acesta despărţită Biserica lui Hristos, şi că se fac multe soboare în osebite părţi şi că Apusenilor li se stă împotrivă pentru aceasta despre Asieni (Răsăriteni). Apusenii urmând obiceiul bătrânilor celor mai înainte de ei, iar asienii(Răsăriteni) urmând lui Ioan Evanghelistul, şi celorlalţi Apostoli, precum scrie Policarp al Smirnei către Victor al Romei după Eusebie cartea 5 cap. 13. Vezi şi cuvintele lui Hrisostom cele pentru Paşti, în care minunat tâlcuiește pe cele ale Paştilor vechi în Hristos.

Hronograf ,FERICITULUI AGATANGHEL, – ANUL 1327

Hronograf Mân. Neamţ 1837
În anul 1488 după Creaţie Enoh este luat la cer de către Dumnezeu.
În anul 1642 după Creaţie se naşte Noe – Hronograf pag. 97. Noe are
500 de ani cand I se nasc trei fii : Sem,Ham şi Iafet, anul 2124.
Fiii lui Dumnezeu sunt urmaşii lui Set” (Fac. 6, 2). “Fiicele
oamenilor sunt urmaşele lui Cain ucigaşul (Fac. 6, 2).
Între anii 2000-2100 apar uriaşii (Fac. 6, 4) 27 aprilie după
Creaţie, anul 2243 începe Potopul (2200-2300).
Anul 2572, Noe împarte lumea fiilor săi aşa: Fac. Cap. 10. Sem
primeşte de moştenire Asia, Orient, Ierusalim. Ham primeşte de
moştenire Africa, limba lor Ham-ham. Iafet primeşte de moştenire
Europa.
Fiii lui Iafet: Gomer = Galatenii; Magog=Sciţii; Madai=Mezii;
Tubal=Spania; Meşeh=Ruşii; Tiras—Tracii.
Fiii lui Ham: Cuş=Etiopia; Miţram=Egiptenii; Put=Troglodiţii;
Canaan—Cananeii.
Între anii 2600-2700 după Creaţie se naşte Nimrod uriaşul.
În anul 2800 se zideşte Turnul Babel, zidirea a durat 40 de ani, 71
de limbi s-au amestecat la Babilon. Limba a 72-a a lui Eber: Evreii,
nu s-a stricat, ei n-au luat parte la zidirea turnului. Tatăl, Fiul
şi Sf. Duh au amestecat limbile (Facere, cap. 11).
În anul 3312 după creaţie se naşte Avraam.
În anul 3000 apare idoiatria, prin împăratul Nin cu idolul Bel
(Bal.).
În anul 3387 la vârsta de 75 de ani este Binecuvântat de Dumnezeu
Avraam.
În anul 3412 la 100 de ani Avraam, Sara la 90 primeştc pe Sf. Treime.
În anul 3412 dună Creaţie, Sodoma şi Gomora ard cu foc.

http://postimg.org/image/mc8advbt5/08633141/

Pelerinul Român
158,159,160 
APOCALIPSA 1. DESCOPERIREA FERICITULUI AGATANGHEL, – ANUL 1327

Din Cartea ” Hristmos” Descoperirea ferecitului Agatanghel, de
Zosima Pascal, tradusă în Mân. Neamţ anul 1905.
Părintele Cleopa ne-a spus ce-şi aminteşte din această carte, care
nu ştie unde a dispărut. Au fost două cărţi, aceasta din 1905 avea
şi tâlcuirile vedeniilor, iar cealaltă – a doua- reda numai simplu
vedeniile. Zosima Pascal a tradus cartea fiind la Muntele Athos.
Fericitul Agatanghel a văzut în insula Corsica o vedenie ca aceasta:

Un vultur ieşea din mare, cu aripi de aur şi cu perle preţioase.Iar

vulturul a strigat: “Agatanghel, Agatanghel…” Sfântul s-a speriat,
dar glasul i-a zis: “Nu te teme!”. A ieşit sfântul la marginea mării
şi a văzut o hartă de piele, pe care era întreaga Europă, iar pe
hartă erau litere mari, care arătau fiecare ţară, România – R,
Grecia – G. Rusia – RS, Italia – I, iată profeţiile referitoare la
fiecare ţară:

  Italia

-Am văzut o femeie, pe curva Sevastopi, care zicea: “Fost-am
ţiitoarea unui împărat, dar mi-am pierdut fecioria”. Împăratul este
Hristos, ţitoarea este Biserica Italiei. În anul 1054 prin ruperea
Bisericii catolice de cea ortodoxă şi-a pierdut fecioria dogmelor. A
pierdut curăţia dogmelor originale ortodoxe. Mare păcat. Zice
Agatanghel : că după ce se va face împărăţie creştinească
a răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va uni cu Biserica
Răsăritului şi se vor face una precum au fost şi mai înainte”. (Vezi
“Sfârşitul Omului” pag. 48).

România

“Am văzut 3 focuri pe o movilă înaltă pe Dunăre. un glas striga:
Românie, sfârşitul necazurilor tale un 5 şi 50“, adică după 550 de
ani. Vedenia are loc la anul 1327 + 550 = 1877, când România şi-a
dobândit independenţa.
Apoi am văzut un bou şi leu.
Boul este mult răbdător, dar va scoate drepturile sale, anul 1916
biruinţă.
De când e ţara aceata a avut numai de suferit, dar a răbdat ca şi
boul, este boul de pe stema Moldovei.
Leul este prea viteaz, se va ridica deasupra cocoşului (Ungaria).
Cocoşul însă va scociorâ ochii leului, I-a scociorât în 1940, ne-au
luat Ardealul, dar Leul (Transilvania) a luat înapoi de la unguri
Ardealul“.
“Şi atunci se vor duce toţi la dânsul din toate părţile şi îşi vor
cere părţile ţărilor care au fost robite de alţi împăraţi, şi îşi
vor lua locurile care le-au stăpânit alţii cu nedreptate, pentru că,
zice: şi se vor întoarce fiecare la cuiburile părinteşti, că zice
Sf. Metodie: şi boul va răgi, adică ţara noastră (România), care era
de jaful tuturor. Aşişderea vor face naţiunile, şi îşi va lua
părţile lor fieştecare. Că împăratul acesta aşa vă fi de bun şi de
paşnic, că va fi ca un tată al tuturora. România va lua toate
hotarele sale! (Vezi “Sfârşitul Omului, pg.12).

Ungaria

“Amărâtul de cocoş (Ungaria) se retrage în ţara lui şi nu mai cântă
altul niciodată”. Nu va mai cânta Ungaria în România niciodată.

Germania
Spune profeţia, că va veni înapoi la ortodoxia la care a fost mai
înainte de a ajunge protestantă. Si Biserica romano-catolică se va
întoarce la ortodoxia răsăritului.

Rusia

Am văzut 4 stâlpi… Am auzit un glas, “Rusie, Rusie, sora mea
iubită, unde este buna ta credinţă? De ce ai făcut din Biserici
graiduri? La tine va străluci făclia cea adevărată (ortodoxia), vei
fi mult mai iubită la urmă, mai mult decât dintâi”. 70 de ani
Biserica Rusiei a fost prigonită 1917-1987, iar acum s-au terminat
cei 70 de anl de prigoană, cum au profeţit sfinţii ruşi: Serghie de
Radonej, Sf. Serafim de Sarov, Sf. Tihon de Zadonsk şi alţi sfinţi
ruşi.
Cartea aceasta “Hristmos”, descoperirea fericitului Agatanghel,
1327, a avut-o părintele Cleopa de la Sihăstria în mâna
lui.Părintele Cleopa nu mai are această carte. Exemplarul 2 fără
tâlcuirea vedeniilor este la Mânăstirea Neamţ. Cele de de mai sus
părintele Cleopa le mai ţine  minte. Părintele Cleopa l-a întrbat pe
Paisie tot de la Sihăstria, când a citit cartea : Ce înseamnă
părinte Paisie un 5 şi 50 adică 550? Iar părintele Paisie I-a spus,
că sunt 550 de ani de la vedenie, până la 1877, când s-au împlinit
acestea.

pag 170

3. APOCALIPSA -SFÂRŞITUL LUMII ACESTEIA, ÎNCEPUTUL LUMII CELEI NOI
Despre  sfârşitul acestei lumi, spunea Domnul nostru Iisus Hristos
: Nici îngerii n-o ştiu (ziua), nici Fiul. fără numai Tatăl. Când
Avraam s-a îndoit votbind cu Dumnezeu,zicâdu-i Dumnezeu:
“Avraame,Avraame, la anul pe vremea asta Sara va naşte un fiu!” “Pe
ce voi cunoaşte?. Numai acest cuvânt l-a zis Avraam, ca un om ales şi
Dumnezeu i-a răspuns: “Pentru că ai zis aşa, să ştii că poporul care
se va naşte din coapsele tale va fi robit de alt neam în pământ
străin şi-l vor robi 400 de ani, iar pe neamul care-i va robi îi voi
judeca Eu!” Era încă în coapsele lui Avraam, Isaac fiul lui şi
Dumnezeu îi arată lui, că toţi evreii vor fi robi 400 de ani. La
Dumnezeu prezentui şi viitorul este de faţă. Dar evreii n-au ieşit
la 400 de ani din robie, ci au ieşit la 430 de ani. Moise vorbea cu
Dumnezeu, că vor ieşi la 400 de ani, dar au ieşit la 430 de ani,
Dumnezeu îi spune lui Moise: “Încă nu s-au împlinit păcatele lor şi
ale amoreilor!”

L-a întrebat pe Sf. Nil din Athos ucenicul lui :  Când are să fie
sfârşitul? Stântui I-a zis: “Când vor ajunge răutăţile culmea!”
Dumnezeu este Preadrept şi Preamilostiv, iar când va trece cumpăna
păcatelor, ca să nu le mai poată suferi, atunci va veni sfârşitul.
În Omilia la Niniviteni, Sf.Ioan Gură de Aur spune: “Dumnezeu toate
le ştie mai dinainte, dar nu le şi hotărăşte!”
Dumnezeu atâta va ţine lumea cât mai sunt sfinţi pe pământ, atunci
nu mai are Dumnezeu nevoie de lume, când nu mai sunt sfinţi. Zice
Sf. Simeon Noul Teolog: “Plini-va căderile de sus, zdrobi-va
capetele pe pământ ale multora!”. Când se va împlini locul ultimului
înger căzut din cer, cu oameni de jos, atunci se pierde lumea
aceasta. Trebuie să ţie lumea până se împlineşte numărul îngerilor
căzuţi… Va fi un război de 72 de ore, atunci când va arde lumea
aceasta. Că lumea  se termină prin foc noi ştim de la Sf. Prooroci.
Auzi ce spune David: ” Topise-va pământul şi toţi cei ce locuiesc pe
el!”

(Catisma a X-a). Isaia: “De focul iuţimii mâniei Domnului se va
aprinde tot pământul. Pământul va fi tot de jăratic, munţii şi
dealurile se vor topi ca ceara , pădurile vor arde ca fânul, se vor
topi popoarele pământului, ca şi picaturile din cadă!”. Proorocul
Sofonie: “Iată vine ziua mâniei Domnului neamestecată cu milă, zi de
negură şi de ceaţă, zi de trâmbiţă şi de strigare,zi de tunet şi de
de flăcări, când toate popoarele vor arde ca spinii ţarinii”,
Proorocul Agheu: “Într-o clipeală de ochi popoarele lumii se vor
topi”. Sf. Apostol Pavel: “Când vor zice: Pace, pace, fără de veste
va veni pieirea şi nu vor scăpa, cum nu scapă femeia însărcinată de
durerile naşterii”. Psalmul 9 spune clar de arderea lumii. Noi cei
de la Răsărit facem arme grozave împotriva celor de la Apus şi ei
împotriva noastră, fiecare crede că el va birui, atâtea mii de
submarine, de bombe, de rachete. Iată ce este, ei toţi se pregătesc,
dar nimeni nu iese biruitor, căci iată ce spune Duhul Sfânt:
“Afundatu-s-au neamurile în stricăciunea ce au făcut, în cursa care
au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Cunoaşte-se Domnul judecaţilor,
când în faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul”. Toţi o să ardem,
nimeni nu biruie, acest război nu-l încep cu puterea lor, este
războiul lui Dumnezeu. Acum va avea loc “Arderea şi înnoirea lumii!”
Acesta este potopul cu foc şi nu-l pot începe până nu dă Dumnezeu
drumul.

Dar ştii de ce ţine Dumnezeu lumea în loc? Pentru cei drepţi, mai
este lume bună. La pierderea Sodomei  un drept ţinea pe umăr 50.000 de păcătoşi, în Sodoma erau 500.000 de suflete. Când a stat Avraam cu Dumnezeu de vorbă a zis: “Doamne, vei pierde pe cel drept cu cel păcătos? ….

171 172 173
Este în Sfânta Scriptură o învăţătură, care spune, că trebuie să se
vestească Evanghelia în toată lumea. De ar fi după asta poate să
vină mâine sfârşitul, că Evanghelia a peste tot, dacă spre mărturie
trebuie să se predice Evanghelia, poate să vină mâine sfârşitul, iar
dacă trebuie să se boteze toţi, mai este o epocă încreştinare. Se
spune, că o să se refacă Constantinopolul şi o să fie creştin din
nou,  asta o spun Sf. Părinţi în “Sfâşitul omului”. Va veni Împăratul
cel pus de îngeri după războiul aiesta mare, care vine, va împărăţi
32 de ani va predica Evanghelia la toată lumea.

În viata Sf. Mucenic Cristea din 12 februarie se spune, că în Sf.
Sofia din Constantinopol, în subteran, mai este o Biserică, şi acolo
şi azi creştinii din timpul căderii Constantinopolului sunt în
picioare, de atunci până acum acolo este şi împăratul Constantin
Dragases şi patriarhul, sunt toţi împietriţi.
Mucenicul spune exact de anul arderii lumii; şi spune Viaţa
mucenicului că primul împărat creştin a fost Constantin cel Mare iar
ultimul va fi tot un Constantin. Nu ştim ceasul şi ziua,după Viaţa
Mucenicului Cristea ar fi 1990 dar numai Dunmezeu ştie anul singur.
Ai citit proorociile cele mari ale Sf. Andrei cel nebun pentru
Hristos, ale Sf. Ipolit, Sf. Efrem Sirul. Se pregăteşte un razboi,
care n-a mai fost pe pământ. Acesta este ultimul. Acesta este
războiul celor 7 puteri care vor veni să se bată fără preget la
Constantinopol. Am văzut o carte, care avea 7 săgeţi mi-a dat-o
Eftimie fratele lui Nazarie, pe unde are să vină China, vine prin
Indonezia, Pakistan, Afganistan, Persia şi ajunge la Marea Moartă,
acolo are să le deie mormânt Dumnezeu. America vine pe Oceanul
Indian, Anglia şi Japonia pe Marea Mediterană. Europa pe Marea
Mediterană şi prin Turcia, Rusia vine prin Munţii Caucaz şi se vor
bate toţi la Dardanele, la cheia Europei fără preget, cu tot felul
de arme care sunt, ca să ardă toată lumea şi niment n-are să-i mai
poată împăca, că toţi vor să creadă mai bine să moară toţi, numai să
nu fie biruiţi. Atunci, 4 Îngeri vor sta deasupra Constantinopolului
şi vor zice 4 cuvinte: “Staţi, staţi, de-ajuns, pace vouă!”. Va
merge – cum zice calul, până în piept în sânge.
Şi atunci, toţi o să încremenească, nimeni nu mai pune mâna pe arme,
o să se uite la îngeri care o să strălucească precum para de foc,
care vor zice: “Mergeţi pe uliţa cetăţii către miazănoapte, veţi
găsi un om smerit, îmbrăcat în haine simple, are un nigel la
piciorul drept, pe aiesta să-l puneţi împărat!” Şi ei o să-l caute
şi n-o să-l găsească şi atunci o să-l îngerii de perii capului şi o
să-l pună în mijloc împărat. Îi va da sabie cu două tăişuri şi-i va
zice : “Bate răsăritul şi apusul şi miazăzi şi miazănoapte” şi
nimeni nu va mai face război, că este pus împărat de îngeri.
Acestuia i se vor supune toate popoarele lumii şi va fi aşa de bun
şi aşa de drept, cum n-a mai fost pe faţa pămăntului. De aceea spune
în psaltire: “Va domni de la mare până la mare!” În timpul lui se va
da libertate să se predice Evanghelia şi în Japonia şi în India şi
în China la toate popoarele lumii, vor fi misionari cu mare putere.
Vor fi înarmaţi cu tot felul de aparate şi acum se predică Evanghelia în toată lumea şi va fi “O turmă şi un păstor!”
După el vine un împărat foarte rău, care va aduce amestecare de
sânge la popoare, să trăiască mama cu copilul şi tata cu fata lui.
După acesta vin patru fraţi, care iau împărăţia de la acesta, unul
din Egipt, unul din Constantinopol, unul este din Tesalonic, şi unul
este din Siria. De la aceştia 4 ia împărăţia o împărăteasă curva,
care va huli pe Dumnezeu,şi în timpul acesta se va scufunda Sfânta
Sofia şi numai un stâlp mai rămâne din Biserica Sf. Sofia, de care
vor lega corăbierii corăbiile şi vor zice: Aici a fost Sfânta Sofia
cea mai mare Biserică Ortodoxă.
De la aceasta vine şi ia împărăţia, Antihrist, care va ridica mare
război împotriva Bisericii. Dar noi nu ştim, că zice : Va veni Filip
al VI-lea cu 18 popoare la Constantinopol şi va fi război, care n-a
fost de când este omul pe pământ, acum are să fie războiul celor 7
puteri. Are să intre în lume un împărat Filip. Franco al Spaniei are
un fecior general Filip, Împărăteasa Angliei are băiatul cel mai
mare Filip, Franţa, dinastia regală are un băiat Filip, în America
sunt doi Filip, Germania are şi ea un Filip. Nu se ştie,că a intrat
un Filip în istorie – până acum a fost Filip al V-lea al Spaniei –
când  intră Filip al VI-lea după acesta este razboiul cel mare. Filip al
VI-lea va veni la Constantinopol să facă război. Acum în NATO sunt
exact 18 puteri.
Atunci când vine Antihrist, înainte de sfârşitul lumii, el va
împărăţi, 1265 de zile, împărăţeşte 3 ani şi jumătate. În vremea
aceasta, trimite Dumnezeu pe Enoh şi pe Ilie, ca să-l mustre pe
Antihrist. Enoh este în veacul întâi după Potop, şi aceşti doi sunt
scrişi la Apoc. 11: “Cei doi măslini” sunt doi sfinţi mari cu trupul
la cer acum. Ei vor bate tot pământul în vremea lui Antihrist,ca să
nu se depărteze lumea de la Dumnezeu. Când vor veni la Ierusalim,
Enoh şi Ilie, îi va vedea toată lumea şi-i va auzi tot pământul.
Când vor vorbi la televizor îi vede toate popoarele şi la radio toţi
vor auzi.
Dar, întâi semnele lui Antihrist, şi ale venirii Mântitorului.
Acest Antihrist se naşte dintr-o femeie curvă, din seminţia lui Dan
la evrei, deodată numai o să apară împărat în Ierusalim şi-l vor
primi cu mare dragoste poporul, căci zice Sf. Apostol Pavel:
“Fiindcă dragostea adevărului n-au primit, ca să se mâtuiască (adică
pe Hristos) le va trimite Dumnezeu lucrarea înşelăciunii, ca să
creadă ei minciunii!”. Are fie mare luptă în Ierusalim, că Enoh o
să-l mustre pe Antihrist şi pe cei ce-l vor urma. Ilie şi Enoh vor
întoarce inimile părinţilor către copii, sinagoga satanei către
Hristos, ei sunt care vor sparge inima cea de piatră a jidanilor, ca
să creadă o parte, o rămăşită în Hristos. Ilie şi Enoh le va arăta,
că ei prigonesc Biserica de 2000 de ani şi Hristos a venit. Că cei
care se vor întoarce vor fi foarte râvnitori, căci zice Sf. Apostol Pavel: “Că o rămaşiţa se va mântui!” De va fi numărul lui Israil ca nisipul mării o rămăşiţă se va mântui din ei, cei care vor crede în Hristos. Când se vor boteza evreii la creştinism e foarte aproape sfârşitul lumii. Când pui faţă în faţă pe Isaia cu Sf Apostol Pavel zici : Oare nu se contrazic?
În veac nu se contrazic, căci cuvântul lui Dumnezeu este numai
adevăr, nu este minciună! Isaia zice: “De va fi numărul lui Israil
ca nisipul mării, o rămăşită se va mântui!” Apostolul Pavel:
“Întoarce-se-vor robiile din Moab (Libia) şi se va mântui tot
Israilul!” Cum spui apostole cu Duhul Sfânt, că se va mântui tot
Israilul? Cum spui tu, prooroace, că numai o rămăşită se va mântui?
Ce crezi de aici?
Dacă n-ai citit, nu te băga! Eu am citit tâlcuirea Sf. Epifanie al
Ciprului, care a fost evreu şi ucenicul lui Ilarion cel Mare şi care
s-a botezat creştin şi a ajuns episcop şi a înviat morţi cu
rugăciunile sale, iată cum se împacă acestce două proorocii : “De va
fi numărul lui Israil ca nisipul” şi dincoace: “Se va mântui tot
Israilul”, iată cum va fi: Când va predica Ilie şi Enoh în
Ierusalim, vor face minuni mari, o să-l mustre pe Antihrist în faţă,
o să dea Dumnezeu secetă, foamete, va fi mare greutate pe faţa
pământului. Din evrei foarte mulţi vor crede în Hristos şi se vor
boteza creştini. “Rămăşiţă” – cei de la sfârşitul lumii; ” Toţi se
vor mântui” – toţi cei ce vor crede în Dumnezeu şi nu în Antihrist.

=======

http://prosistemhaha.wordpress.com/2013/07/29/ioannis-doukas-vatatzes-cel-milostiv-regele-adormit-pana-la-terminarea-razboiului-mondial/

Batranii Athoniti  spun despre Regele de marmura care este Agios Ioannis Doukas Vatatzes cel Milostiv,adica acel imparat de la Niceea, care a fost complet inmormantat si indestructibil în Asia Mică, atât el cat și hainele sale regale!

 

Dar luptele dintre franci și turci a facut sa se piarda urmele Sf. relicve atemporale și monolitice, situate așa cum se arată în Istanbul, acum sunt ascunse întro peșteră secretă, de care știu doar cativa  si care au in paza secretul sacru de secole, în așteptarea evenimentului care-l va scoate la lumina!

 

MĂRTURIA din America  a lui GERONTOS Ephraim – 1950
Primele dovezi valide și de încredere le avem de la Părintele Efrem a Americii, fostul  Filoteu din Muntele Athos, care a relatat că informațiile cu privire la acest Ierotheos marele preot ia spus că a văzut cu ochii lui pe regele adormit Ioan!Pentru ce a fost relatat în mod special Părintele Efrem a Americii în opoioprotakousame în urmă mut de aproape 14 ani pe Muntele Athos casete cu vocea de aceeași vârstă:
.Aici doarme regele pe nume Ioan pe care apoi Arhanghelul Mihail il va indica la creștini si că el va domni in curand. Le va arata cu degetul acel loc și se va fi chemat să conducă și să domnească poporul grec și ortodox . Și așa va fi!

 

Cu ani în urmă Sfântul Munte a fost un preot pe nume Ierotheos.Care a venit din Asia Mică si Patriarhia Ecumenica la pus pe Muntele Athos sa faca hirotoniri, servicii memoriale, functii, etc A fost un preot sfânt de genul lui Agios Nikolaos.Acest preot sfânt  din Asia Mică la sustinut la preotie.

 

Omul era binecuvântat de Dumnezeu!Cincisprezece ore de veghe, petrecea acest om Din scaunul de domnie a coborât să stea din nou în picioare.  Dupa  trei ore care au urmat  Utrenia lunga, el era tot în picioare!. Sa oferit un scaun să stea jos și nu a vrut.  Spunând că ” Doamna noastră nu a obosit”, și noi toți să tremuram de oboseala?Acest preot sfânt, ne-a spus. El a văzut dormind pe regele Ioan, care va învia atunci când se va termina al treilea război mondial! L-am văzut!.  Pentru ca buzele acestui preot nu puteau sa minta

 

Pentru că el a trăit atunci acolo și era binecuvântat și sfânt  bătrânii mei (nota celebrul Iosif Isihastul ) și împreună cu escorta, l-am abordat in biserică și am stat cu el acolo rugându-l sa ne raspunda la întrebări. Și ne spune urmatoarele am auzit cu urechile noastre.

 

El spune că ” este un rege adormit și se va trezi!”
Intrebam : Cand va fi acesta Marele sfânt al lui Dumnezeu”?
Spunea că, “atunci când va fi al treilea război mondial”!
Și, de asemenea, ne-a spus că “mâna dreaptă este pe mânerul sabiei! ». Care sabia este în mijlocul locului unde este asezat “

 

Și va mai spun “Când sabia  va iesi din teacă, apoi va începe al treilea război mondial.”

Această revelație a episcopului Ierotheou puțin timp înainte de evenimentele din 1955  a pogromului de la Istanbul și Izmir, trăiesc de Fericitul Gheron Iosif Isihastul de spileotos, care a murit pe 15 august 1959

==========

Iezechiel

Capitolul 38

1. Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
2. “Fiul omului, întoarce-îi faţa spre Gog din ţara lui Magog, regele lui Roş, al lui Meşec şi al lui Tubal; prooroceşte împotriva lor,
3. Şi spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, rege al lui Roş şi al lui Meşec şi al lui Tubal!
4. Te voi prinde, voi pune zăbale în fălcile tale şi te voi scoate pe tine şi toată oştirea ta, caii şi toţi călăreţii strălucit îmbrăcaţi, ceată mare cu platoşe şi cu scuturi, toţi înarmaţi cu săbii;
5. Şi cu ei voi scoate pe Perşi, pe Etiopieni şi pe Libieni, toţi cu scuturi şi coifuri;
6. Şi pe Gomer cu toate oştirile lui; casa lui Togarma din hotarele de la miazănoapte, cu toate oştirile lui şi voi mai scoate şi alte multe popoare cu tine.
7. Găteşte-te şi fii gata, tu ai toată mulţimea ta strânsă împrejurul tău, şi fii căpetenia lor.
8. După zile multe tu vei primi porunci. În anii de pe urmă vei veni în ţara izbăvită de sabie, ai cărei locuitori au fost adunaţi dintr-o mulţime de popoare, în munţii lui Israel, care au fost mult timp pustiiţi. De când au fost despărţiţi de celelalte popoare, ei locuiesc toţi în siguranţă.
9. Şi tu te vei ridica, cum se ridică furtuna şi te vei duce ca norul, ca să acoperi tara, tu şi toată oastea ta şi multe popoare împreună cu tine.
10. Aşa zice Domnul Dumnezeu: în ziua aceea îţi vor veni gânduri în mintea ta şi vei face planuri rele,
11. Şi vei zice: “Mă voi ridica împotriva unei ţări fără apărare, voi merge împotriva oamenilor paşnici care trăiesc în siguranţă, căci aceia toţi trăiesc în cetăţi fără ziduri şi n-au nici porţi, nici zăvoare,
12. Ca să fac jaf şi să iau pradă, punând mâna pe ruinele locuite din nou şi pe poporul cel adunat din mijlocul neamurilor, care creşte turme şi strânge averi şi care locuieşte în mijlocul pământului”.
13. Şeba, Dedan şi negustorii Tarsisului cu toţi puii de lei ai lor vor zice: “Ai venit tu oare ca să faci jaf, ai adunat taberile tale, ca să faci pradă, să iei argint şi aur, să ridici dobitoace şi avere şi să apuci pradă mare?”
14. De aceea, rosteşte proorocie, fiul omului, şi spune lui Gog: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Nu este aşa oare că în ziua când poporul Meu Israel va trăi în siguranţă, tu vei porni la drum?
15. Şi vei pleca de la locul tău, din hotarele de la miazănoapte, tu şi multe popoare împreună cu tine, toţi călări pe cai, tabără mare şi oştire nenumărată?
16. Şi te vei ridica împotriva poporului Meu, împotriva lui Israel, ca un nor care acoperă pământul; aceasta va fi în zilele cele de pe urmă când te voi aduce împotriva ţării Mele, ca popoarele să Mă cunoască pe Mine, când Eu voi fi arătat sfinţenia Mea înaintea ochilor lor, asupra ta, o, Gog!
17. Aşa zice Domnul Dumnezeu: “Nu eşti tu, oare, acelaşi despre care am grăit Eu în zilele cele de demult prin robii Mei, proorocii lui Israel, care au proorocit în vremurile acelea că te voi aduce împotriva lor?
18. Şi în ziua aceea, când Gog va veni împotriva ţării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia Mea se va aprinde pe faţa Mea.
19. Şi în zelul Meu, în văpaia urgiei Mele am zis: Cu adevărat în ziua aceea va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.
20. Atunci vor tremura înaintea Mea peştii mării şi păsările cerului, fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; şi se vor prăbuşi munţii, stâncile se vor dărâma şi toate zidurile vor cădea la pământ.
21. Prin toţi munţii Mei voi chema sabia împotriva lui, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecărui om va fi împotriva fratelui său.
22. Şi îl voi pedepsi cu ciumă şi vărsare de sânge; voi vărsa asupra lui şi a taberilor lui şi asupra multor popoare care sunt cu el, ploaie potopitoare şi grindină de piatră, foc şi pucioasă;
23. Voi arăta slava Mea şi sfinţenia Mea şi Mă voi arăta înaintea ochilor multor popoare şi vor şti că Eu sunt Domnul”.

========

Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul Mărturii ale închinatorilor, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2006, pp.446-447.

Turcii au „coliva pregătită”. Că va veni o putere (Rusia) care va ocupa Turcia. O treime din populaţie va fi ucisă, o treime se vor boteza creștini ortodocși, o treime se va retrageî n adâncurile Asiei. Înainte de aceasta va avea loc o ciocnire între trupele tucești și cele grecești, dupa care turcii vor ocupa temporar, doua insule gercești. Rusia va continua razboiul până va ajunge în Golful Piersic şi îşi va opri trupele lânga Ierusalim. Atunci puterile occidentale vor soma pe ruşi să-şi retraga trupele în şase luni. Ruşii însă nu-şi vor retrage trupele. Atunci puterile occidentale vor începe să aducă trupe pentru a-i ataca pe ruşii. Razboiul care va izbucni va fi mondial și în cele din urmă vor pierde ruşii. Se va vărsa mult sânge. Marile oraşe vor deveni ruine.