Ciprian Staicu noul Xenaias

https://youtu.be/Nv2cLQR1gpo

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/07/parintele-cel-fara-de-inceput-se-cuvine-a-se-zugravi-ca-un-vechi-de-zile-nu-l-zugravim-dupa-dumnezeiasca-fire/

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/12/pre-dumnezeu-nimene-nu-l-au-vazut-niciodinoara-au-vazut-dara-nu-fiinta-lui-dumnezeu/

Erezia hulitorului harului(minunilor si harismelor) Duhului Sfant

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag.331-332

Cateheza 32

O nouă formă a blasfemiei: erezia nevolniciei

Despre blasfemie. Și că cine zice că nu e cu putință ca cineva din generația prezentă să se facă părtaș de Duhul Sfânt, precum și cel ce defaimă lucrările Duhului și le atribuie potrivnicului, aceștia introduc o nouă erezie în Biserica lui Dumnezeu.

Blasfemia împotriva Duhului Sfânt

Fraților și părinților, „orice păcat”, spune cuvântul preasfânt al Mântuitorului, „se va ierta oamenilor, dar celui ce va blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul de acum nici în cel viitor” [Mt 12, 31–32]. Să cercetăm care este blasfemia împotriva Duhului Sfânt? Blasfemia împotriva Duhului Sfânt e faptul de a atribui lucrările duhului celui potrivnic, după cum spune Marele Vasilie 217. Dar cum face cineva aceasta? Atunci când văzând cineva la unul din frații lui fie minunile făcute de Duhul Sfânt, fie o altă harismă dumnezeiască — adică străpungere, lacrimi, smerenie, cunoștință dumnezeiască, cuvânt al înțelepciunii celei de sus[1 Co 12, 8; Iac 3, 15–17], sau alt lucru dăruit de la Duhul lui Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El [Rm 8, 28] —, zice că aceasta este din înșelăciunea diavolului. La fel, și cel ce zice că cei ce sunt mânați de Duhul lui Dmnezeu ca niște fii ai lui Dumnezeu[Rm 8, 14], cei ce fac poruncile lui Dumnezeu, Tatăl lor, sunt amăgiți de demoni, și acesta blasfemiază împotriv Duhului Sfânt Care lucrează întru ei [cf. 2 Co 12, 11; Ef 2, 2] ca odinioară iudeii împotriva Fiului lui Dumnezeu; căci și aceia vedeau demonii alungați de Hristos și blasfemiau împtriva Duhului Lui Celui Sfânt zicând fără rușine nerușinații: „Cu Beelzebub, căpetenia demonilor, scoate demonii”[Lc 11, 15]. Dar unii, auzind acestea, nu aud și văzând nu văd [Mt 13, 13], întrucât au ieșit din ei înșiși, depărtând și respingând de la sufletele lor întreaga Scriptură și izgonind din mințile lor cunoașterea ce vine din ele [Scripturi]; și nu tremură de frică să spună că toate lucrarile Duhului de care dă mărturie dumnezeiasca Scriptură vin dintr-o beție și o lucrare demonică.

217 Regulae brevius tractatae 273; PG 31, 1272BC [PSB 18, 1989, p. 438].

Pr.Ioan Miron sau cum sa talcuiesti si sa omiti detaliile ca sa iti motivezi pozitia neortodoxa(partea a I-a)

glasulstramosesc.ro/blog/cel_ce_se_leapada_de_hristos_nu_mai_poate_lucra_cu_harul_chiar_apostol_fiind_el/2017-10-28-535

”   Oarecum legată de cele amintite mai sus puţin, este şi opinia foarte greşită cea despre  băbuţa nevinovată şi neştiutoare, opinie prin care se susţine că Dumnezeu ar trimite Harul ca să sfinţească Tainele pentru credinţa acestei băbuţe neştiutoare, care săraca nu are nicio vină, pentru cele ce a făcut episcopul sau preotul ei, şi ca atare dacă nu ştie este nevinovată de părtăşia ei la erezie, ba mai mult aceasa se împărtăşeşte cu Sfinte Taine, indiferent de ce crede cel care slujeşte. 

     Cum spuneam, Domnul a avut grijă să le descopere pe toate, doar că trebuie să iubeşti pe Domnul pentru a putea auzi glasul Lui. Şi iată că în bunătatea Sa, Domnul a descris în Evanghelie ce se întâmplă cu toţi cei care îi stau împotrivă sau se leapădă de El, cu voie sau fără voie, cu știinţă sau cu neştiinţă şi zice Domnul : ” Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului acela prin care vine sminteala.”(Mat. 18, 7)– acestea sunt zise pentru cei ce se numesc ereziarhi, începătorii ereziilor: Arie, Nestorie, şi în cazul pan-ereziei ecumenismului toţi promotorii ei, că aici nu doar Bartolomeu e de vină ci toti epicopii care împrăştie otrava. Pe lângă aceşti ereziarhi avem şi pe toţi părtaşii la erezia lor care se numesc eretici, care pot fi părtaşi la erezie cu ştiinţă (preoţi,mireni, etc.), sau cu neştiinţă (băbuţa). Și pentru aceştia a vorbit Domnul în Evanghelia Sa zicând :  ” Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui va fi bătută mult. Iar cea care nu a ştiut dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin.”(Mat.12, 48). ”
====== De ce reduci pr. pleroma la babuta? is si preoti care nu stiu exemplu e duhovnicul din Arizona prezentat de Vulcanescu aici :

 si copii nestiutori, si mireni. Da partasii cu erezia/ ereticii is eretici adica cazuti din credinta dupa Sfantul Teodor Studitul

======De ce nu dai pr.Ioan talcuirea Sfantului Teofilact???? si pui doar citatul Biblic numai ca sa iti indreptatesti pozitia ta, uite ce zice Sfantul Teofilact care te contrazice cu cel ce nu stie si nu vrea sa stie si nu simplu cum zici tu cu nestiutoare/nestiinta:
Sfantul Teofilact :

​12,47-48: Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit 39, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. (48) Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin… Căci cu cât [mai mult] ştiind, a greşit, cu atât mai mare muncă [caznă] lui însuşi îşi pricinuieşte…cel care nu a ştiut-o, din ce pricină este dat la munci [cazne]?” Pentru că, putând a o cunoaşte şi el, nu a voit, ci dintru a sa lenevire s-a făcut pricinuitor de a nu o cunoaşte. Aşadar, pentru aceasta i se cade a fi muncit [căznit], pentru că de bunăvoie nu a cunoscut.“

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/08/09/pentru-cei-care-rastalmacesc-si-zic-ca-cei-ce-nu-stiu-nu-ca-nu-vor-sa-stie-se-osandesc-ceea-ce-e-o-mare-minciuna/

———

“Revenind la acele mărturii ale Sfinţilor contemporani pe care greşit sunt puse ca fundament, vă spun fraţilor că sunt total afară de subiectul nostru, acestea tratează subiectul schimbării calendarului şi al altor inovaţii pe care unii şi alţii le-au introdus în Biserică, iar noi ne confruntăm cu erezia. Deci nu pot fi luate în seamă, de aceea nici nu insistăm asupra lor. Ce le scapă fraţilor care găsesc taine la ereticii ecumenişti, este acela că Sfinţii niciodată nu au contrazis pe Sfinţii de dinaintea lor şi oricât s-ar strădui să găsească Sfânt care să vorbească împotriva unor hotârâri sau canoane sinodale, nu vor găsi. Acesta este duhul patristic. Dacă s-ar fi înţeles bine acest lucru,  mărturiile Sfinţilor contemporani nu s-ar fi folosit într-un mod eronat, şi nici acea notă de subsol pe care a pus-o Sfântul Nicodim la canonul 3 Apostolic şi care sună aşa: ”Trebuie să ştim că certările ce le poruncesc canoanele acestea: să caterisească, să se afurisească, şi să se anatematisească, acestea după meşteşugul gramaticii a treia persoană care nu este de faţă, la care spre a se da porunca aceasta de nevoie trebuie a fi a doua persoană, o tâlcuiesc mai bine. Canoanele poruncesc soborului episcopilor celor vii să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, când calcă canoanele. Însă dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatematisiţi. Învinovăţiţi însă sunt, aici spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar acolo spre dumezeiasca osândă. Precum şi când un împărat va porunci slugii sale să bată pe un altul care i-a greşit, dacă sluga cea poruncită nu va lucra porunca împăratului, acela ce a greşit împăratului a rămas nebătut, învinovăţit însă spre bătaie. Drept aceea tare greşesc cei fără minte care zic cum că în vremurile acestea toţi cei sfinţiţi care în afară de canoane s-au hirotonit, sunt cu lucrarea caterisiţi. De cei sfinţi, prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită, fără mijlocire şi mai înainte de judecată, nelucrând de sineşi. Însuşi dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sineşi cu al 46-lea canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit oricare episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut acesta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.”

Însă în chestiunea noastră, treaba stă cu totul diferit pentru că erezia odată propovăduită în public, ba mai mult sinodal, nu mai trebuie să se dovedească de altcineva că aşa a fost, pentru că public fiind făcută, a auzit-o toată lumea. Acesta este un motiv pentru care nici acestă notă nu o primim ca fundament.
       Aceasta este nota Sfântului Nicodim în care vedem foarte limpede că Sfântul nicidecum nu vorbeşte despre cei vădiţi a fi eretici, ci vorbeşte despre unele călcări de canoane pe care le pot face episcopii şi preoţii. Cuvintele a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut acesta, arată că fapta anti-canonică ce a săvârşit-o cel în cauză încă nu este dovedită.     

 Încă un motiv pentru care nu primim o notă de subsol ca fundament, este acela că este o părere a unui singur sfânt, iar părerea unuia nu poate sta împotriva mai multor Sfinţi care au hotârât Sinodal şi Ecumenic, aceasta ne mărturiseşte si Sfântul Grigorie de Nyssa zicând: ” La noi aşezarea canoanelor de un singur episcop nu are stăpânie nici nu este vrednică de crezare.”(Pidalion pag.24, introducere la Sfintele Canoane).
========De ce minti lumea pr. Miron ca Sfantul Nicodim nu a inteles bine???? , tu nu ai inteles !!! dovada ca nu  ai citit ce zic acesti Sfinti care is in acelasi gand cu Sfantul Nicodim :

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/26/nici-cu-buna-stiinta-neosandit-au-stiut-nu-au-stiut-in-mod-constientnestiintaratacit-n-a-stiut-nu-a-stiut-o-nu-a-voit-nici-nu-constientnici-nu-suspecteaza-intelegand-atitudine-co/

=======Zici : “erezia odată propovăduită în public, ba mai mult sinodal, nu mai trebuie să se dovedească de altcineva că aşa a fost, pentru că public fiind făcută, a auzit-o toată lumea.”
=====Atunci Sinoadele ptr ce au fost facut????nu ca sa VĂDEASCĂ/DOVEDEASCA ereziile si ereticii si sa ii taie prin anathema, caterisiri????Sfantul Maxim de ce s-a unit cu Papa Martin sa faca Sinod daca nu mai e nevoie????

Calcarile de canoane dogmatice nu sunt incalcari si erezii ??nu exista canoane ce condamna si erezia???? Oare Hristos nu Judeca cu Judecata?? desi stie dinainte sfarsitul tuturor si totusi Judeca? Oare judeca doar pe cei cu pacate personale dar nu si pe eretici?? de unde imparteala asta ca ptr pacate personale morale se face judecata ca sa se dovedeasca vinovatia si calcarea canoanelor pentru erezie nu trebuie dovedita vinovatia? Insusi canonul 15 zice de o sinodiceasca cercetare . Canonul nu zice ca nu trebuie sa fie si o judecata ptr erezie, dă doar dreptul sa intrerupa comuniunea inainte de aceasta sinodiceasca cercetare  fara ca cel ce a “mirosit” erezia sa nu astepte(sinodiceasca cercetare) daca stie ca ereticul episcop invata erezii

==== Zici:” gândiţi-vă la cel ce fură, la hoţ, şi încercaţi să răspundeţi la aceste întrebări: de când este el hoţ, din momentul când a furat sau din momentul când a fost condamnat de un tribunal? Evident că acesta este hoţ din momentul în care a furat. 

====La exemplu acesta ti-ai dat cu stangul in dreptul ca deh esti LOGIC, da e hot din momentul cand a furat dar totusi e si judecat, dovedit  pe baza unor probe sau martori si e si condamnat(inchis), deci hotul poate fi liber sau inchis(condamnat), matale zici ca nu mai e nevoie sa fie inchis. Sfantul Maxim Marturisitorul nu a considerat ca nu e  nevoie de sinod sa dovedeasca vinovatia ereticilor si ereziilor . Daca se dau anathemei ereticii morti ,  nu trebuie judecati dovediti si condamnati?? Adica sa lasam gunoiu(erezia)?, pai cu cat il lasi si nu il arunci in gheena te impute si mai mult si poate sa te infecteze, si atunci care mai e rostul Sinoadelor, deci toate Sinoadele s-au facut degeaba ca erezia e vadita dupa mintea ta 

—-

Ne zici: 

 ” Se vede că unii nu au înţeles care este rolul lor de mateloţi pe Corabia Stăpânului şi scârbindu-se de poruncile Cârmaciului, “având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei”(2Tim. 3,5), si-au întors auzul de la Adevăr şi s-au abătut către basme (2Tim. 4,4) zicând împotiva Scripturii şi împotriva Sfinţilor lui Dumnezeu, că ereticul care nu a fost condamnat sinodal mai are Har şi ca atare are Sfinte Taine, pe care le săvârşeşte spre osânda lui şi a celor care se împărtăşesc de ele cu ştiinţă. Cu adevărat este nemaipomenit acest lucru fraţilor ca Hriostos să aibă părtăşie cu veliar, Adevărul cu minciuna şi Lumina cu întunericul, da! Nemaipomenit!”

===Pai tocmai ca nu cunosti lucrarea harului si TAGADUIESTI PUTEREA: Hristos nu poate fi tinut daca nu vrea si e tinut daca El vrea,  nu ca sa ramai om in grosimea noastra , nici sa fie tinut in stricaciune, Trupul si Sangele s-au facut nesesizabila si cu adevarat un  foc neapropiat ptr cel nevrednic Sfantul Simeon Scrieri III , Deisis 2001, pg 165 si iar vei zice ca nu zice de erezie :Pidalion 1844 pag. 502-504

Cartagina
​CANONUL 66, 61

 ce se va anatematisi numele rătăcirii, prin punerea mâinii peste ei se vor primi în Biserica cea una, cea precum s-a zis porumbiţa (Cântarea Cântărilor: 5,2), şi singură maica creştinilor, întru care toate Sfinţirile cu chip mântuitor veşnice şi viezătoare (vitale sau zoticale) se primesc. Care celor ce rămân în eres, mare muncă a osândirii le agonisesc. Ca ceea ce le-ar fi lor mai luminătoare de a urma întru adevăr către viaţa cea veşnică, aceasta să li se facă în rătăcire mai întunecată şi mai de osândă….
 Că eresul lepădându-l, au cunoscut a loruşi pe Biserica cea sobornicească şi adevărată, au crezut cu dreaptă slăvire în Hristos, şi ca pe adevărate şi sfinte au primit cu dorinţă şi dragoste nemincinoasă sfinţeniile Treimii 345, adică pre curatele Taine, de care atârnă toată nădejdea şi mântuirea sufletului. Şi celor ce rămân în eres, acestea li se fac întuneric şi osândă mai multă, iar dreptslăvitorilor, lumină şi viaţă veşnică. Cu toate că îndrăzneala ereticilor, şi complotul lor obrăzniceşte să predanisească şi ia oarecare taine, ori potrivnice numelui Adevărului, ori având nume de adevăr, şi cu lucrul fiind mincinoase, şi de dumnezeiescul dar pustii.
===Si da am lasat cu lucrul fiind mincinoase , si de dumnezeiescul dar pustii ptr ca Sf Nicodim: Subnota 323 : Însemnează că Anonimul tâlcuitor zice, că evtihian şi museu, după ce s-a făcut schismatici, s-au caterisit. Şi dacă pocăindu-se, şi căutând să aibă nume de episcop, să nu se asculte, ci numai ca nişte mireni să se primească după canon, iar ceea ce zice Valsamon că aceştia erau ne ierosiţi şi ne hirotonisiţi, nu este adevărat.

===Cei hirotoniti pana in caterisire au hirotonii valabile, dar matale esti mai mare ca Sfantul Nicodim, Neascultand de Sf Nicodim NU ASCULTI DE DUMNEZEU pr.Miron, da tu esti cu Adevarul pr.Ioan, te intrebam care Adevar?, ai vazut harul  ca sa te poti numi crestin dupa Sfantul Simeon Noul Teolog???

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/05/31/valabilitate-hirotonii/

Miscarea pentru Apararea Ortodoxiei nu are nici un fel de comuniune cu Ioan Miron hulitor al harului

(Va urma probabil si o partea a 2-a)