Hulitorii echilibristi/echilibrati il fac pe Dumnezeu mincinos

ortodoxinfo.ro/2019/01/02/cand-are-voie-un-ortodox-sa-minta-important-de-stiut-mai-ales-in-timpul-teribilei-prigoane-ce-va-veni/

In incheiere, un comentariu al surorii Mirela, raspunzand cititorului neoprotestant Kifa, la un articol pe aceeasi tema postat in 2014 pe saccsiv:

@Kifa
Ştii că, pentru a scoate ceva bun din ceva rău, chiar şi Dumnezeu a preferat să mintă? Oare nu asta a făcut, atunci când l-a trimis pe Iona în cetatea Ninive, să le spună acelora că PESTE 40 DE ZILE le va distruge cetatea? Nici măcar nu le-a vorbit de vreo şansă de a scăpa prin pocăinţă! Dar ninivitenii s-au pocăit cu toţii (aparent inutil), iar Dumnezeu nu a distrus cetatea lor, călcându-şi astfel cuvântul dat.
Oare nu ştia Dumnezeu că aceia se vor pocăi? Da, căci e atotştiitor. De ce, atunci, le-a zis că va distruge Ninive peste 40 de zile, deşi ştia că nu va face asta? Nu pentru că ştia că, DOAR ASTFEL, ninivitenii vor abandona fărădelegile cu care Îl mâhneau pe Dumnezeu?
Aşadar, nu a minţit Dumnezeu? Asta nu înseamnă că există cazuri în care BINELE îţi cere să minţi?

Situaţia cetăţii Ninive s-a schimbat tocmai prin acea ameninţare a lui Dumnezeu că va pierde cetatea peste 40 de zile. Nu ştia Dumnezeu dinainte că ninivitenii se vor pocăi? Putem să credem că nu ştia? Iar dacă ştia, de ce le-a zis că-i va pierde după 40 de zile?
Atenţie, Dumnezeu nu le-a zis că, dacă se vor pocăi, cetetea va fi cruţată, iar dacă vor persista în fărădelegi, va fi distrusă, ci doar că va fi distrusă! (vezi Iona, cap. 3 http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=40&cap=3 )
Dar e libertatea fiecăruia de a crede ceea ce înţelege sau consideră de cuviinţă.

===

=====Dumnezeu nu a mintit doar a amenitat cu pedeapsa, a miluit, si a judecat mai tarziu nimicind cetatea Ninive ptr. intoarcerea la pacate, dar ei uita si ce talcuire dă Fericitul Ieronim: „aruncat la ţărm, a propovăduit pocăinţa

  • pedeapsa pe care a implinit-o mai tarziu:

„Şi, într-adevăr, cât priveşte
istoriile, atât evreieşti, cât şi greceşti şi mai cu seamă pe Herodot citim că, pe când domnea Iosia la evrei, Ninive a fost nimicită de Cyaxares, regele mezilor. De aici înţelegem câ, la început, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, ninivitenii au dobândit iertare;mai apoi însă,
stăruind <iar> în vechile lor păcate, au stârnit împotriva lor judecata lui Dumnezeu.“

doktorkingduke.blogspot.com/2014/09/comentariu-la-cartea-profetului-iona.html?m=1

  • dar au mai fost si altii care nu inteleg ce citesc si-L fac pe Dumnezeu mincinos, Sfantul Isidor ne da un exemplu de astfel de hulitori :

Sfântul Isidor Pelusiotul, EPISTOLE volumul 2, 1-300, edit. Egumenița 2015, pag. 217-221:
212. CĂTRE PREOTUL TEOGNOST
Despre cele trei zile ale îngropării Domnului
Mă miră foarte mult și mă surprinde neghiobia acelora care cer să afle din ce cauză a înviat Hristos, mai înainte de cele trei zile prorocite. Fiindcă, dacă tot propovăduiesc faptul că Acesta nici măcar n-ar fi înviat, de ce-i mai interesează exactitatea? Și dacă a înviat, desigur, mai devreme decât fusese promis, atunci să creadă că din faptul că a înviat se adeverește, oricum ar fi, și prorocia. Fiindcă, după ce a reușit ceea ce pare, și este imposibil, în conformitate cu neputința omenească, n-ar fi fost posibil să nu reușească, în ceea ce era realizabil. Dacă ar fi înviat mai târziu, ar fi prezentat o oarecare formă de neputință, iar dacă a înviat mai devreme, atunci avem dovada unei puteri foarte mari. Trebuie deci ca și aceștia, (pentru că a făcut să dispară mulțimea de zei din cataloagele elinilor, a distrus toate templele idolatriei, a șters altarele nelegiuite ce se vopseau cu sânge omenesc, i-a slăbit pe diavoli și i-a alungat, a supus neamurile barbare și i-a înconjurat pe iudei cu mari încercări, iar pe cei care au crezut în El i-a ridicat mai presus decât cerurile), să se închine puterii Sale dumnezeiești și invincibile și nu să se intereseze de ore. Pentru că lucrurile mărețe ce se găsesc deasupra oricărei rațiuni, nu pot fi răsturnate de cele mici și nesemnificative. Cu toate acestea, pentru că mare este bogăția adevărului, voi încerca să dezvolt și această temă.

Din motivele legate de contradicție, li se va spune acestora: Oare dacă cineva este dator, și promite celui care l-a împrumutat că după trei zile îi va plăti datoria, dar îl vedem că plătește mai înainte de a expira termenul, îl vom judeca spunând că este mincinos, sau îl vom admira pentru că a respectat și mai mult adevărul? Eu așa cred, și cu atât mai mult ar trebui să creadă și ei. Chiar dacă Hristos a spus, desigur, că va învia a treia zi, a înviat mai devreme, pe de-o parte pentru a ne arăta puterea Sa, iar pe de alta, pentru a-i face ca și morți pe soldații care păzeau mormântul și pentru a închide gura iudeilor. Este absurd acest lucru? Nicidecum. Faptul de a fi înviat mai repede nu poate fi acuzat, în timp ce dacă ar fi înviat mai târziu, ar fi născut tot felul de suspiciuni.
Deci trebuia ca învierea să aibă loc în vreme ce aceștia stăteau și păzeau mormântul, fiindcă dacă ar fi trecut zilele și paznicii ar fi plecat, acest lucru ar fi creat îndoieli. Și din nou, dacă n-ar fi înviat, cum ar mai fi făcut Apostolii atâtea minuni în numele Său? Și cum să nu fie credibili acești martori, care în mijlocul a mii de primejdii și ucideri, au confirmat adevărul învierii și și-au pecetluit mărturia nu cu cerneală, ci cu propiul lor sânge. Iar dacă este nevoie să tratăm lucrurile cu exactitate, va trebui să spunem următoarele: A spus că va învia a treia zi. Avem Vinerea, avem Sâmbăta până la apusul soarelui, iar după ziua Sâmbetei a înviat. Prin urmare vorbim despre o zi întreagă la mijloc și despre părțile considerabile ale celorlate două zile.

Pentru că a spus că va învia a treia zi și nu după trei zile întregi. Ce citim în Scriptură: „ Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica!“145. Ioan 2, 19. Iar prorocul, înainte-vorbind despre învierea Sa a spus: „Să mergem, să ne întoarcem spre Domnul, Dumnezeul nostru: El ne-a lovit, El ne va vindeca, El ne va bate, El ne va lega rănile. În două zile ne va vindeca, în cea de-a treia ne vom ridica și vii vom fi înaintea feței Sale“146. Osea 6, 1-2. Deci de vreme ce a vorbit despre trei zile și trei nopți, aș putea să spun că, de vreme ce le-a atins pe toate trei, și-a ținut promisiunea. Printr-o zi se înțelege, de obicei, perioada cuprinsă în douăzecișipatru de ore. Și dacă cineva se naște sau moare în prima oră a zilei (sau în ultima), aceasta va fi ziua care i se va recunoaște. Spre exemplu: Dacă cineva se va naște până la apusul soarelui, iar acea zi este prima din lună, aceea este ziua care i se ia în considerare. Dacă însă se naște după apusul soarelui, i se consideră ziua următoare. Iată cum, deși este la mijloc numai o oră, sau câteodată nici măcar una între cele două nașteri, unul se spune că s-a născut în prima zi din lună, iar cel de-al doilea, în a doua zi. Prin urmare, este clar și evident pentru toți, că numai prin faptul că au atins, cel dintâi, cele douăzecișipatru de ore ale primei zile, și cel de-al doilea, ale zilei a doua, au completat ciclul de o zi și o noapte, ce se întregește prin cele douăzecișipatru de ore. Deci dacă și înțelegerea exactă a timpului mărturisește cu putere adevărul, de ce se mai străduiesc pe nedrept aceștia, să susțină că nu s-a adeverit prorocia?

=====
cat despre profetesa Mirela care ne talcuieste Scriptura cu ideile ei nu e prima data cand face astfel de vitejii
https://ayeaye20.wordpress.com/2014/06/12/gresala-tainuita-de-vasile-aka-sacssiv/

===
Deci, problema echilibratilor dar si a ingraditilor e ca HULESC PE DUMNEZEU