i-a iertat pe niniviteni, deoarece erau oameni pagani si fara socoteala, ca niste slugi care nu stiau voia Domnului si de aceea n-au facut-o

Şi care a fost puterea acelor lacrimi ? Nici un cuvânt nu o poate spune, dar o arată luminat cele ce au urmat. Că după cumplita cădere – căci lepădarea este păcatul cel mai rău dintre toate – iarăşi a fost întors la cinstea cea dintâi şi i-a fost încredinţată purtarea de grijă a întregii Biserici. Şi mai mult decât toate ne-a arătat nouă că are dragoste către Stăpânul mai mult decât toţi Apostolii, Că zice; „Simone al lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia ?” (In. 21, 15). Din nou se arată că nici o faptă bună nu este întocmai ca dragostea.

Şi pentru ca să nu. zici că pe bună dreptate i-a iertat pe niniviteni, deoarece erau oameni păgâni şi fără socoteală, ca nişte slugi care nu ştiau voia Domnului şi de aceea n-au făcut-o (Lev. 12, 48), şi ca să nu cugetişi tu vei fi mai puţin bătut, îţi aduc de faţă şi pe Petru, tot slugă, dar care ştia voia Domnului, care căzând în păcatul cel mai greu, priveşte la câtă înălţime a fericirii s-a suit. Cel mai cumplit lucru este a petrece în păcat, şi cea mai rea stare a căderii este a rămâne în ea. De aceasta şi Pavel plânge şi se tânguieşte, zicând: „Mă tem ca nu cumva, venind iarăşi, să mă smerească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe, mulţi care au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de spurcăciunea pe care le-au făcut!” (II Cor. 12, 21).

Iar pentru pocăinţă; care vreme poate fi mai îndemânatecă decât vremea postului?

ioanguradeaur.ro/647/cuvant-despre-proorocul-iona-daniel-si-despre-cei-trei-tineri/