Iar despre LEPADAREA prin cnp, cod de bare, banda magnetica, cip, card si insemnarea cu laser; Si cel ce are NUMAR nu se va putea opune si va iesi la dansul *[la antihrist]

ortodoxinfo.ro/2019/05/16/marturisire-de-credinta-impotriva-ecumenismului-si-a-globalizarii-din-partea-fratelui-sandu-tasca-fost-vietuitor-al-manastirii-patrunsa/

Sf. Ier. Mc. Ermoghen a prorocit că:

“…Adevărațíi credincioși din împărăția antihristului (evreii susțin de ceva timp că-l au pe «Mesia», adică pe antihrist, n.a.) – societatea vremurilor din urmă – vor viețui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societății, nu vor avea niciun fel de obligații civice. Cei ce vor recunoaște legile societății și se vor supune, chiar din neplăcere, se vor face părtași antihristului prin aceasta și vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu.”

“Căci pe aceasta se bazează puterea celui rău: pe intimidarea noastră, pe frică, pe supunerea oarbă, pe paralizanta convingere că nu se mai poate face nimic. Nu ne lipsește decât un singur lucru: curajul de a-L mărturisi pe Hristos și a lupta pentru El ca Domnul să plinească neputințele noastre și să ne aducă biruința.” (schiarhimandrit Hristofor de Tula, “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea episcopului Diomid).

(Nr.8, 2012) este descrisă întâlnirea Sf. Paisie Aghioritul cu Sf. Eufimia (traducere din limba rusă). Starețul Paisie povestește:

“Pe 27 februarie 1974 eu eram în chilia mea de rugăciune. De-odată am auzit o bătaie în ușă și un glas de femeie care a spus: «Cu rugăciunile Sfinților Părinți…» Mirându-mă de unde pe Muntele Athos e o femeie întreb: «Cine-i acolo?» Ușa s-a deschis singură cu toate că era încuiată. Sfânta după salutare a intrat. (…) În discuția noastră ea a rezolvat problema ce mă necăjea pe mine, adică despre NUMĂRUL PERSONAL și documentele de plastic. Sfânta mi-a arătat o mulțime de aceste DOCUMENTE DE PLASTIC și a spus CĂ E FOARTE PERICULOS DE PRIMIT.”

“Când ieșise prima carte a lui și poporul a cumpărat-o, la al doilea tiraj, Sinodul a rupt foaia în care Sf. Paisie spunea SĂ NU PRIMIM DOCUMENTELE, zicând că ei nu sunt de acord.”(extras din cartea Dictatura numerică, Ediția a III-a, pag. 70).

“Așa va găsi o scuză și pentru NUMERELE PERSONALE și pentru pașapoarte și pentru … 666! Că doar nu pe cadavre vor fi puse numerele astea și nici nu vor adormi simțurile oamenilor, nu nicidecum. Toți, toți vor înțelege, dar rațiunea va găsi justificări, numaidecât va găsi, iar omul, pregătit deja în forul său interior să trădeze, se va autoliniști cu argumentele rațiunii.” (extras din cartea “Viziunile dumnezeiești ale starețului ortodox rus Antonie – Pentru cele ce vor veni peste oameni până la sfârșitul lumii acesteia”, pp. 53, 54).

“Părintele Gavriil pe nimeni nu judeca, ci totul lăsa în voia lui Dumnezeu. (…) Ei au schimbat prigonirea Bisericii pe dreptul de a se dezvolta și construi, însă cu condiția, neînțeleasă atunci de mulți. Condiția consta într-aceea ca Biserica să nu se împotrivească la darea pentru creștini a NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE PERSONAL.

(…) Odată pelerinii, îngrijorați de problema identificării prin cifre, l-au întrebat pe părinte: «Se poate de primit numărul de identificare?» Părintele a plecat capul, se vede că se ruga, însă pe urmă a răspuns clar: «Să-ți iei NUMĂR DE IDENTIFICARE PERSONAL înseamnă să-ți pui ștreangul de gât.» Așa simplu, clar, fără compromisuri a răspuns părintele.” (traducere din lb. rusă din ziarul Mir, N30, 2017). (extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).

din cartea “Taina Fiarei”, pp. 23, 24, care a fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului:

“Atribuirea pe viață a CODULUI NESCHIMBAT DE IDENTIFICARE este, de fapt, înlocuirea substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru – Cine?; 123 – al câtulea? Adică al câtulea ești, care îți este numărul? Toate acestea vorbesc despre DEPERSONALIZARE, despre PIERDEREA PERSONALITĂȚII ȘI A NUMELUI, adică înseamnă și PIERDEREA VIEȚII VEȘNICE. NUMĂRUL PERSONAL se dă de sistemul computațional și se utilizează în toate sferele de existență pentru ca NUMELE OMULUI PE TOTDEAUNA SĂ SE ȘTEARGĂ DIN CARTEA VIEȚII.”

(…) “…Vestea că Rusia va renaște, care a adus-o Maica Domnului, va întări pe mulți oameni SĂ NU PRIMEASCĂ SIMBOLICA SATANEI, să o respingă. PRIN REFUZUL DE A PRIMI ACESTE PAȘAPOARTE, DOCUMENTE, OAMENII DE ACUM VOR PUTEA SĂ SE MÂNTUIASCĂ. IAR CEI CE LE-AU PRIMIT, TREBUIE SĂ LE ÎNTOARCĂ, SĂ SE POCĂIASCĂ DE GREȘEALA FĂCUTĂ.” (fragmente culese din cartea “Minuni din vremea noastră – Viața după moarte”, Editura Axa, pp. 99-100; 102-103).

“Săptămâna trecută cu ajutorul lui Dumnezeu am tradus din limba rusă în limba română cartea monahilor din pustiul Caukazului pe tema aceasta, editată în 2012. Una din concluziile acestei cărți este bazată pe chemarea Sfintei Scripturi: «Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți», adică să ieșim din noua orânduire mondială, pe care o organizează sataniștii și de ce este necurat să NU VĂ ATINGEȚI, în acest caz NUMĂRUL PERSONAL (2 Cor. 6, 14-18).” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-44).

cifre impersonale, moarte care nu pot aparține decât dușmanului neamului omenesc, diavolul.” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 25, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

“După cum spun călugării de la m-rea Diveevo antihristul nu va trece peste șanțul ce înconjoară mănăstirea. Da, el nu va trece dar va spune: «Cel ce are număr să vină la mine! L-ai primit de bunăvoie? Ai scris cerere?» «Da.» Antihristul nu este un orișicare. El are putere și forță, are duh demonic. Și cel ce are NUMĂR nu se va putea opune și va ieși la dânsul. Și toate călugărițele de la m-rea Diveevo care au NUMĂR, vor pleca la dânsul și i se vor închina.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ed. a III-a, pag. 110).

Gheron Gavriil, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul:

“…Dacă luăm buletin sau pașaport sau ORICE ALTCEVA CARE ARE LEGĂTURĂ CU PECETLUIREA, s-a terminat. Împărăția lui Dumnezeu N-O MAI VEDEM.”

“Dacă cineva a SEMNAT pentru ridicarea CNP-ului sau A ALTUI DOCUMENT, trebuie să predea documentul respectiv și să scrie cerere de predare a actelor.” (pr. Gurie Cheznov – “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

“Învoirea de a primi acest număr, care este număr de identificare, personal, de asemenea învoirea de a da la PRELUCRARE DATELE PERSONALE (iar această prelucrare nu se face fără numărul personal), totodată intrarea în Reestr, toate acestea SUNT FAPTE DE INCHINARE FIAREI APOCALIPTICE, ADICĂ INCHINARE SISTEMULUI ELECTRONIC, BAZAT PE NUMĂRUL 666.” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina 2017- 7).

“…De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, ÎNCHINARE LA «FIARĂ» , coparticipare la construirea împărăției «fiarei»…” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 27, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

—-

În legătură cu codurile de bare, Părintele Arhimandrit Tavrion (Sarea pământului 4) a demascat în ce constă viclenia care se află în spatele lor încă din 1970:

“…«atunci când vor apărea niște liniuțe, unele mai lungi, iar altele mai scurte, în număr de 30, exact după numărul celor 30 de arginți cu care a fost Mântuitorul vândut, să știți că aceea e pecetea (lui antihrist, n.a.)». Un alt amănunt e că acel cod de bare e reprezentat cu acele gratii care simbolizează de fapt o închisoare în care omul se va îndrepta de bunăvoie. Un detaliu important e și folosirea cifrei 13 din sintagma EAN-13 pentru că în capitolul 13 din Apocalipsă se vorbește despre însemnarea oamenilor cu numărul Fiarei: 666, ceea ce e pe placul lui antihrist.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ediția a III-a, pag. 62).

Părintele Petroniu Tănase:

“…Ei bine, s-a descoperit că acest sistem de linii, decodat în cifre, devine 666. A fost un protest vehement al episcopilor, al întregii Biserici…” (extras din cartea “ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pag. 169, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

Liniile sunt puse acolo nu pentru computere, ci pentru OAMENI. Scannerele iau în considerare doar lățimea barelor. Și acele «bare cu 666» sunt aproape întotdeauna mai lungi d.p.d.v vizual decât celelalte, ca să putem vedea «semnul stăpânitorului acestei lumi.»”(Ierom. Metodie, Sf. Lavră a Optinei – extras din cartea Dictatura numerică, ed. a III-a, pag. 62)

protoereului Nicolae Ragozin mi se pare cel mai potrivit:

“Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, înainte de pecete. Nu vor prezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte PARCĂ LIPSESC PE OM DE MINTE. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere pentru ca omul să nu înțeleagă că este semnul (fiarei, n.a.) 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic. Cineva a primit buletin rusesc verde, părintele i-a spus că greu va trece vămile. Acelea roșii, numite de părintele «jidovești», spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre CARTELELE DE PLASTIC, zicea că sunt de asemenea jidovești și ÎN NICIUN CAZ NU TREBUIE PRIMITE.” (extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka). Acest părinte care a avut o viață sfântă a fost descoperit cu Moaște întregi.

“Nu luați documentele electronice, fiindcă în ele numărul personal e împletit prin codul de bare (ștrihcod) cu numărul diavolului 666.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7)

Gheron Gavriil (ucenicul Sf. Paisie Aghioritul) a dat un răspuns foarte concis:

“Vor lua buletinele și pașapoartele biometrice. Da. Vor lua. NU SE VOR MÂNTUI. Le spune Apocalipsa…”

părintele Nicolae Ragozin a spus foarte clar că:

“În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai știi pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă, iar poporul nu va știi pe cine să creadă. ÎN URMA PRIMIRII BULETINELOR, CEI CARE LE-AU PRIMIT VOR ACCEPTA ȘI SCHIMBAREA CREDINȚEI.” (Protoereul Nicolae Ragozin, extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

în cartea “Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2007, pag. 220, stă scris:

“În multe țări ale lumii, unde nu a fost opusă rezistență, DEJA a fost aplicată o însemnare cu raze laser pe frunte sau pe mână, pentru că astfel poate fi realizat controlul despre care scrie în Apocalipsă: «încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul (Apoc. 13:17). »” (Sf. Paisie Aghioritul).

“Iar prin așa numită FOTOGRAFIERE la ei acest ștrihcod (adică numărul personal împletit prin codul de bare cu numărul 666, n.a.) cu laserul îl pun pe fruntea întemnițatului lagărului de concentrare electronic.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).

Părintele Hristofor de Tula a explicat foarte clar de ce a îngăduit Dumnezeu însemnarea cu laser pe fruntea omului în mod viclean: “Dumnezeu, din cauza vieții noastre viclene și fără de căință a permis și un alt tip de pecete la fel de vicleană, care se va aplica cu laserul și va fi invizibilă.” (extras din “Sarea pământului 2”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

Dar nu numai pașapoartele biometrice ci orice act care conține cip, cod de bare sau bandă magnetică neagră (“…încercarea societății de a edita noile buletine care ar fi cuprins, așa cum s-a descoperit în cele din urmă în banda care are culoarea neagră de pe carduri numărul 666 și chipul diavolului, Bătrânul s-a exprimat mai mult”). (Sf. Paisie Aghioritul, extras din “Semnele vremurilor din urmă, mărturiile monahilor și ale închinătorilor, ed. Egumenița, 2013, pp. 83, 84).