Iar o interpretare personala care nu corespunde cu Svantul Nicodim

La: theodosie.ro/2019/06/19/rostul-intreruperii-pomenirii/

Se zice:

  • “Canonul 15 nu vorbește despre îngrădirea de erezie, ci de îngrădirea față de comuniunea cu episcopul eretic. Prin oprirea pomenirii nu ne delimităm de erezie, ci sancționăm, vădim greșeala episcopului. Oricum nu suntem părtași la ea, dar atragem atenția ca să nu se răspândească.”

Svantul Nicodim Aghioritul:

Pidalion 1844, 2007, pag. 361

CANONUL 15 Sobor 1 şi 2

Despărțirea clericilor de împărtăşirea patriarhului lor

Cele rânduite pentru prezbiteri, Episcopi, şi Mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru Patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau Episcop, sau Mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către Patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru Dumnezeiasca Mistagoghie, ci mai înainte de
Sinodiceasca înfăţişare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât Sfântul Sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia [preoţia], dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu
pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sine-şi de împărtăşirea cea către întâiul
şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului Episcop, mai înainte de Sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit Episcopi, ci
minciuno-Episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.
[Apostolic 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14;
Gangra 6; Cartagina 10, 11, 62; Antiohia 5]
TÂLCUIRE
Cele ce Canoanele cele mai de sus au rânduit pentru Episcopi şi Mitropoliţi,
acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos Canonul acesta pentru Patriarhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele Sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împărtăşirea cu întâiul
şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de Sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

pag. 68-70

CANONUL 31 Ap. (Osândirea schismaticilor)

TÂLCUIRE

Iar câţi se despart de Episcopul lor mai-nainte de sinodiceasca cercetare, pentruel propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală şi eres, unii ca aceia nu numai că certărilor celor mai de sus nu se supun, ci
şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după Canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor.

  • ===Deci se desparte de impartasirea cea catre minciuno-Episcop ptr. ca minciuno-Episcopul este eretic si invata erezia(ptr. ca normal ca omul nu e eretic daca nu invata erezia, deci daca invata erezia este si eretic), si prin despartirea de eretic ce invata erezia au scapat Biserica de schisma si eresul ereticului, adica mai clar: nu a facut el insusi(cel ce se desparte de minciuno-Episcop) schisma ca s-a despartit de impartasirea catre minciuno-Episcop si nu a pomenit numele lui, ci cine invata erezia este eretic si face schisma

====TALCUIREA ZICE CLAR DAR CINE SA MAI CITEASCA CE SCRIE?( E MAI USOR A TALCUI DUPA MINTEA NELUMINATA DE HAR )

  • TALCUIREA: iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de Sinodiceasca judecată pentru eresul acela.