Purtare slobodă= Îndrăzneală=nu se rușinează

Cartea Sfântul Ignatie Briancianinov OFRANDĂ MONAHILOR CONTEMPORANI, edit. EGUMENIȚA- 2011, pag. 26,28

Sfinții Părinți vorbesc cu glas înalt împotriva purtării slobode, pe care ei o numesc îndrăzneală

Prin fapte îndraznețe se împlineau oarecând cele mai nelegiuite planuri și angajamente ale inimii. Când Iuda Iscarioteanul s-a înțeles cu Sinedriul asupra vânzării Domnului, iar apoi s-a așezat fără rușine la Cina cea de Taină alături de ceilalți Apostoli, el nu s-a rușinat să întindă mâna în vas și să ia sare odată cu Învățătorul și Domnul său. Această faptă, aparent neînsemnată, a fost numită de Domnul semn al vânzării (Mt. 26, 23).

Purtarea slobodă se ivește adesea din dorința de a plăcea oamenilor, din fățărnicie, din slăbirea rânduielior morale și a voinței.