Sv. Ioan Gura de Aur sau noul convertit care face pe cuvantatorul de Dumnezău Jonathan Jackson

sfantulmunteathos.wordpress.com/2016/04/12/a-aparut-cartea-actorului-hollywoodian-jonathan-jackson-taina-artei-a-deveni-artist-dupa-chipul-lui-dumnezeu-prefata-de-arhimandritul-efrem-staretul-manastirii-vatopedi/

Jonathan Jackson
Taina artei A deveni artist după chipul lui Dumnezeu, Editura Doxologia 2016

pag. 9:

este uimitor faptul că un star de la Hollywood Îl trăieşte pe Hristos în viaţa, în meseria şi arta lui. Astfel
el devine un artist în Hristos fără, desigur, să trâmbițeze acest
lucru. Nu este neapărat nevoie ca artistul care se inspiră de la
Hristos să şi vorbească despre Hristos. Faptele lui, creaţiile lui
vorbesc tainic despre El şi îl inspiră pe spectator, pe ascultător şi pe cititor.

pag. 10:

….Jonathan Jackson este un artist foarte talentat şi renumit
în spaţiul artei interpretative, al muzicii, poeziei, prozei. Din
întâlnirile personale pe care le-am avut cu el în timpul vizitelor lui la mănăstirea noastră, ne-am încredinţat atât de râvna
lui pentru Dumnezeu, cât şi de iubirea lui pentru semeni. El
consideră arta ca pe o taină, punând-o în legătură cu credinţa,
rugăciunea, profeţia, dăruirea, ca pe o mişcare dezinteresată
şi ca pe o jertfă pentru semeni. El însuşi lucrează şi se străduieşte în mod cu totul dezinteresat, de aceea şi prezenţa harului lui Dumnezeu este evidentă în viaţa sa.

Arhimandritul EFREM VATOPEDINUL, Egumenul Sfintei Mari Mănăstiri a Vatopedului

pag. 14:

ştiind că adevăratul artist dinlăuntrul omului trebuie să fie Duhul Sfânt.

Bucură-te, o, artistule, fiindcă tu i-ai desfătat pe îngerii cei nevăzuţi! Cât de binecuvântaţi suntem noi cei care credem prin vocaţie şi – oare este prea dramatic să spunem astfel –
prin destin?

pag. 17:

Dar este viaţa creştinului contradictorie sau complementară
cu vocaţia unui artist? Sunt ele ostile una faţă de cealaltă sau
profund unite? Scopul acestei cărţi este să deschidă un dialog
între sufletul creştin şi taina artei.

…creştinii din vechime L-au trăit pe Hristos prin intermediul unei realităţi holistice, sacramentale şi
artistice. Această viziune creştină timpurie nu diviza sacrul
de secular sau fizicul de spiritual creând schizofrenia psihologiei noastre religioase moderne.

—-

Familia Ortodoxă nr.11(34)/2011

pag. 40-41:

mărturia fostului actor Ştefan D. despre cum L-a descoperit pe Hristos

Se împacă în vreun fel meseria de actor cu viaţa de creştin?

– Acum realizez că nu se împacă! La mult timp dupa ce am terminat facultatea, mi-am dat seama de ce spunea Sfântul Ioan Gură-de-Aur că meseria de actor este o meserie drăcească… De multe ori, mă întreb dacă nu cumva noi, actorii, suntem ajutaţi de duhuri necuratemeseria de actor nu este una duhovnicească

—–

Sv. Paisie Aghioritul:

Ştia Dumnezeu că aşa se vor petrece lucrurile.Dumnezeu pe toate le cunoaşte de mai înainte, dar nu hotărăşte de mai înainte – numai turcii cred în ceea ce este scris, în Kişmet( În soartă, în destin (n. ed. rom.).). Dumnezeu ştie că un anumit lucru se va face aşa, însă omul îl face din lipsa lui de minte. Nu Dumnezeu a dat poruncă, ci vede până unde va ajunge răutatea oamenilor şi că părerea lor nu se va schimba. Nicidecum că aşa a rânduit Dumnezeu.

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/04/17/cuviosul-paisie-aghioritul-cuvinte-duhovnicesti-ii-trezire-duhovniceasca/

—–
Sfântul Grigorie Teologul defineşte religia astfel: „este
cinstea faţă de demoni, în vreme ce credinţa e cinstirea Treimii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/02/23/religie-cultul-acordat-demonilor-credinta-e-cinstirea-treimii/amp/

———————

==Dovada ca nu e nici o contradictie ptr el (Jonathan Jackson) intre arta lumeasca si orthodoxia e ca inca a ramas artist in slujba lui Satan. De la BiomeTRISTUL Efrem(are pasaport biometric probabil o fi si ştanţat cu laser pe frunte cu pecetea) nu am nici o asteptare el(Efrem) putrezind in ecumenismul dracesc